Dato
5 januar 1863

Regjeringsadvokat Bernhard Dunker uttaler under et selskap hos Christian Birch-Reichenwald, om Ibsens Kjærlighedens komedie : «Ibsens nye Stykke maa for at kunne opføres, forkortes til det Halve, og dette er vanskeligt nok, navnligt fordi der ingen Handling er i det.»

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%A6rlighedens_Komedie