Dato
1865

Victoria Benedictsson (Bruzelius) konfirmeres og velger som sitt valgspråk "Sanning och arbete"

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Holm, B. (2008). Victoria Benedictsson. Stockholm, Natur & kultur.s. 223