Fra dato

Til dato

  • Friedrich Nietzsche skriver i et brev til søsteren Elisabeth: "Her skiller menneskenes veier lag: vil du strebe etter sjelsro og lykke, nåvel så tro; vil du være en disippel av sannheten, så forsk. Mellom disse finnes det en rekke halve standpunkter. Det kommer imidlertid an på hovedperspektivet". Det har nå gått over åtte måneder siden han tok sin studenteksamen og tok fatt på det nye livet som student i Bonn. Han har allerede gjort sine erfaringer med både å tro og å forske. For å ikke skuffe sin mor har han fått plass både på teologistudiet og på filosofistudiet.