Fra dato

Til dato

  • Paul Gauguins mor Aline dør i St. Cloud utenfor Paris. Den tysk-franske krigen har brutt ut, huset hennes blir skutt i brann, og hun dør kort tid senere. Hun blir 42 år gammel, Paul er nitten. Paul ligger stasjonert i Kattegat på krysseren Dessaix, som har vakttjeneste der. Bortsett fra familieportrettene og noen verdifulle møbler blir alt borte i brannen. Også alle familiepapirer, og det skal komme til å skape problemer i Pauls liv senere. Paul er altså foreldreløs og uten hjem nå.