Fra dato

Til dato

  • Christian Krohgs søster Nanna dør. Hun blir ni år gammel. Christian er femten. Som godt voksen mann skal han komme til å skrive om det tragiske dødsfallet hennes i den selvbiografiske teksten Sisten i boken Dissssonantser. Der kommer det til å gå frem at han som ung gutt bærer på en dyp følelse av å være skyld i Nannas død, og at han ikke klarer å være riktig til stede for henne på dødsleiet hennes. Han kommer til å kalle opp sitt første barn, født utenfor ekteskap med Oda Engelhart, etter henne.