Dato
1870

Den tysk-franske krigen blir vunnet av Tyskland i slaget ved Sedan. Tyskland samles, og det tyske keiserriket proklameres. Keiser Napoleon den tredje, som er blitt ledet til krig av den prøysiske lederen Otto von Bismarck, har vært nødt til overgi seg. Paris har vært beleiret i en lang og hard vinter, tusener har mistet livet. De franske styresmaktene har motvillig godtatt prøysernes fredsbetingelser. Men vilkårene er så ydmykende at det kommer til opprør blant parisere mot sin egne ledere. De skaper Pariserkommunen, som har makten i to måneder, inntil den knuses av regjringen i Versailles. Det er stor uro i byen; folk henrettes, det tennes bål over hele byen, det bygges barrikader. Teatre, kirker, biblioteker og stattlige bygninger blir satt i brann, blant dem Hôtel de Ville og Palais des Tuileries. En rekke franske kunstnere må gå i eksil.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2 og Ayral-Clause, O. (2002). Camille Claudel A Life. New York, Harry N. Abrams.