Fra dato

Til dato

  • Kristofer Janson er ankommet Amerika. Han holder forelesningen «Enevælde og frihed. Historiske Billede fra forrige Aarhundrede» i Minneapolis.

    Han bor hos Gudmund Johnson, redaktøren av avisen Budstikken. Tre hundre personer kommer for å høre ham. Janson er kjent som en karismatisk folketaler, som kombinerer forkynnelse med litterær og kulturhistorisk oppdragelse.