Fra dato

Til dato

  • Bjørnstjerne Bjørnson holder foredrag i Fargo for ca 900 norske immigranter. De hyller ham med begeistrede hurrarop. Han syns nordmennene her har blitt vakrere. De har fått andre øyne, annen munn, fastere ansiktsdrag, synes det ham.

    Men Red River Post mener at de knapt kan ha skjønt dybden i foredraget, som ender med en lyrisk beskrivelse av Michelangelos verk i taket i det sixtinske kapell.

    Nederst i salen sitter prestene og tar notater. Bjørnson tenker: Jeg skal gi dem noe å referere!