Fra dato

Til dato

  • Oda Krohg (Otthilia Engelhart) føder sitt tredje barn, en datter i Brüssel. Faren er Christian Krohg. Oda er fremdeles gift med Jørgen Engelhart, og fødselen må holdes skjult av hensyn til faren hennes, regjeringsadvokaten.

    Datteren får navnet Nana, etter en søster av Christian som døde da hun var ni. Hun blir plassert hos fosterforeldre. De har reist hit sammen under dekke av en stor kunstutstilling.

    Odas barn med Engelhart kalles Sasha og Ba. De bor hos hennes familie på Lassonløkken i Kristiania.