Fra dato

Til dato

  • Otto Weininger, som er en viljesterk, svært begavet og sky ung mann, begynner på universitetet i Wien. Han er svært begavet i språk, men viser også stor interesse for empiri, filosfi og vitenskap.

    Ved universitetet er det et rikt og stimulerende intellektuelt miljø. Omgivelsene oppfatter ham som ambisiøs, hardt arbeidende og fysisk utilpass. Han blir fort en intellektuelt ledende skikkelse blant sine venner.

  • Holger Drachmann reiser på turné med Bokken Lasson til Amerika. På kaien i New York blir han møtt av Bokkens søster Soffi Drewsen, som skal komme til å bli hans siste kone.

    Det skal vise seg at det ikke kommer til å bli noe av opplesningsturéen. Drachmann er pengelens og fortvilet -- men han er inne i en fruktbar skriveperiode.