Fra dato

Til dato

  • Søren Krøyers helse skranter dramatisk. Han er innlagt ved Middelfart Sindssygeanstalt med diagnosen "dementia paralytica". Det skal etter hvert komme til å råde usikkerhet med hensyn til hva han egentlig lider av. Hans norske mor kan ha gitt han en arv av sinnssykdom (det som etter hvert skal komme til ål bli kalt bipolar affektvi lidelse), eller han kan lide av syfilis.