Fra dato

Til dato

  • August Strindberg er fortvilet. Hans kone Harriet har forlatt ham for alltid, skriver han i dagboken. Det har falt ord mellom dem, som ifølge Harriets dagbok har «smutsat mig så att de hjärtligaste ord fra dig aldrig skulle kunna tvo det väk».

    August på sin side skriver i sin dagbok: «Ensam. Trist. Grät mycket. Tyckte att livet var ett grymt gyckel, i synnerhet med våra bästa känslor. Livet är en humbug!»