Fra dato

Til dato

  • Amalie er i ferd med å gå i gang med Afkoms afkom, som skal bli det femte og siste bindet i serien om Hellemyrsfolket. Hun skriver til Irminger om hvordan det å skrive for henne er nært knyttet til lidelse. Hun led for eksempel fælt da hun skrev Julehelg, og verre kommer det nok nå til å bli, tror hun. Men hun mener at når man bare forstår lidelsens nødvendighet, er den til å holde ut. Pikesorgene hennes, derimot, -- de er ikke til å holde ut. Tjenestepikene hennes er totalt upålitelige. Alle som en.