Fra dato

Til dato

  • Februar: Gunnar Heiberg er i Paris og har det elendig etter bruddet med Oda Krohg. Nå er de to fiender. Bruddet har vært skarpt og heftig, og det deler den lille skandinaviske kunstnerkolonien i Paris i to fiendtlige leire. Det har krenket Heiberg dypt at han er blitt bedradd av den han stoler på, og det går etter hvert opp for ham hvor uopprettelig bruddet er. Han har det elendig, føler seg totalt alene, og ser dårlig ut.

  • Edvard Brandes og hans kone Elise flytter inn i det nye, storslåtte huset i Skjoldsgade (nå Palmesgade) 8 i København. Mange gjester kommer og lar seg blende av herlighetene.

  • Edvard Brandes og hans kone Elise flytter inn i det nye, storslåtte huset i Skjoldsgade (nå Palmesgade) 8 i København. Mange gjester kommer og lar seg blende av herlighetene.

  • Amalie er panisk for å få ferdig heftene som skal leveres til Mennesker. Hun har forstuet hånden og kan ikke skrive. det er fortvilende.