Fra dato

Til dato

  • Sigmund Freud og Carl Gustav Jung er sammen ombord på et skip som skal krysse Atlanterhavet for en forelesningturné i USA. De to mennene analyserer hverandres drømmer, slik de har fått for vane når de er sammen.

    Men denne gangen vil ikke Freud fortelle detaljer fra sin drøm, av frykt for å miste sin autoritet over sin kollega. Dette skuffer Jung dypt, og blir begynnelsen på slutten på forholdet mellom de to. Bruddet blir svært smertefullt for dem begge, og Jung skal heretter komme til å utvikle seg i en annen retning enn Freud.

  • Edvard Brandes blir minister -- og har unnagjort oversettelser av de gammeltestamentlige tekstene Jobs bok og Predikerens bok.

  • Edvard Brandes blir minister -- og har unnagjort oversettelser av de gammeltestamentlige tekstene Jobs bok og Predikerens bok.

  • Christian Krohg blir direktør og professor ved det nyopprettede Kunstakademiet i Kristiania.

  • Den andre internasjonale leprakongress arrangeres i Bergen, med Gerhard Armauer Hansen som president. Bergen har etter hvert fått et ry som valfartssted for internasjonale lepraforskere.