Image
Kilde

Fredrikstad museum, Stangebysamlingen (gjengitt i Stokkan, T., & Næss, A. (2013). Tante Karen : kvinnen bak Edvard Munch. Oslo: Orfeus. s. 15).

Tema