• Carl Johan, konge av Sverige, invaderer Norge. Den norske motstanden blir raskt slått ned. Oberst Krebs stanser svenskene ved Kongsvinger, men Fredrikstad blir erobret. Den norske hæren trekker seg tilbake vest for Glomma, slik blir det lettere å forsvare seg. Carl Johan ønsket ingen lang krig som ville virke negativt når seierherrene etter napoleonskrigene skulle møtes til forhandlinger i Wien. Etter tre ukers krig ble det derfor våpenstillstand.

 • Laura Bjølstad, som er åtte år gammel i år, skriver i dag et brev til Marie Breggrav, som faren snart kommer til å gifte seg med i sitt andre ekteskap. Marie er nitten år gammel, Lauras far er 38.

  Det er bare ett år og fire måneder siden Lauras egen mor Inger Marie døde i barselseng etter å ha født i åttende barn. I familien blir det sagt at hun var angrepet av tuberkulose. Da var hun 45 år gammel, og hennes nyfødte sønn, Hans, ble døpt over kisten hennes. Familien mistet også lille Antonette for fire år siden. Hun ble bare tre måneder gammel.

 • Andreas Larsen Bjølstad gifter seg i dag med nittenårige Marie Berggrav. Andreas er enkemann og jekteskipper, og det er halvannet år siden hans første kone døde. De to kommer til ål få tolv barn sammen. Av disse kommer åtte til å leve opp. 

 • I dag skriver Laura Bjølstad hjem til sin lillebror Hans fra Alfheim gård på Elverum, hvor hun er husjomfru hos distriktslege Pavels Munthe og hans store familie.

  Hans er elleve år gammel nå, moren deres døde da han ble født. Laura skriver kjærlig og gudfryktig til ham med formaninger om at han må være flittig og snill og be ofte til Gud slik at han kan være sikker på at han blir et lykkelig menneske. Han må heller ikke glemme å takke Gud for den gode og kjærlige faren deres, skriver hun. Og han må be om at han kan få bli en trøst og støtte i livet for faren.

 • Andreas Larsen Bjølstad, som i år er 53 år gammel, skriver til skattemyndighetene i Fredrikstad hvor han bor og ber om å bli satt ned en skatteklasse, Han har svært mange barn å forsørge, mener han. Og det er sant: I sine to ekteskap har han så langt blitt far til 14 barn.En av dem er Laura, som kommer til å bli mor til Edvard Munch. En annen er Karen, som kommer til å tre inn i mors sted for Edvard og søsknene hans når Laura dør.

  I årene som kommer kommer Andreas til å bli far til seks barn til. Til sammen får han tolv barn i sitt andre ekteskap.

 • Chrstian Munch, som nå er 43 år gammel, og som kommer til å bli far til maleren Edvard Munch, er denne sensommeruken korpslege ved Østerdalske nasjonale jegerkorps. Sesjonen i Hedemarken Amt holdes på gården Gaustad i Romedal, siden skal han videre til Smedstad i Ringsaker.

 • I dag skriver Laura Munch, som er 24 år gammel og har stilling som husjomfru på distriktslegegården Alfheim i Elverum, til sin far og stemoren og forsikrer dem om at hun elsker den tyve år eldre Christian Munch, som er korpslege. Christian har også skrevet og bedt om å få gifte seg med Laura.

  Laura er en dypt religiøs kvinne, og med i brevet legger hun et forseglet brev til sin to år yngre helsøster Karen, som hun har et nært forhold til.

 • I dag skriver korpslege Christian Munch, 44 år gammel, til sin vordende svigerfar i Glemmen utenfor Fredrikstad, jekteskipper og kjøpmann Andreas Larsen Bjølstad. Han er lykkelig over at svigerfaren har gitt sin tillatelse til at de to kan gifte seg.Han forstår godt at han kan hatt betenkeligheter, skriver han. De to kjenner jo ikke hverandre i det hele tatt, og han er tross alt tyve år eldre enn Lura. Men han tror det er Guds vilje at de to skal være sammen. Og selv om han ikke har noen god inntekt å vise til, tror han nok at Gud vil hjelpe dem og velsigne dem.

 • I dag gifter 24 år gamle Laura Cathrine Bjølstad fra Glemmen med Fredrikstad seg med sin elskede Christian Munch fra Gjerpen, som er tyve år eldre enn henne. De to har vært forlovet i et år nå. De traff hverandre på gården Alfheim i Elverum, hos familien Munthe, der Laura har vært husjomfru og nesten som en familiemedlem for distriktslegen, hans kone og ungeflokken deres. To av barna er tolvåringen Gerhard Munthe og ettåringen Margrethe Munthe, som begge kommer til å markere seg som kulturpersonligheter når de blir voksne.

 • Edvard Munch, som er blitt fire måneder gammel, blir døpt i Løten, Hedmark. Vinteren er streng, og det er først nå man har våget å ta ham ut, for han er et svakelig spedbarn som tåler lite.

  Hans foreldre har allerede en datter; Sophie, som han skal komme til å bli svært knyttet til.

  Edvard skal komme til å være mye syk i sine første leveår. Familien leier tre små rom på gården Engelaug. Moren Laura har tuberkulose. Faren er korpslege for Østerdalske Jægerkorps, og var ungkar frem til han var 44.

  Laura var 23 da hun giftet seg med ham.

 • Magnetisør Carl Hansen er kommet til Fredrikstad med forestillingen sin. Det går ikke fullt så bra her som det gjorde i Fredrikshald. Her skriver lokalavisen Fredriksstads Tilskuer at magnetisøren bør ta som godt råd «ikke at trække altfor store Væxler paa Publikums Godtroenhed», og «saa skal han af respekt for Publikum ikke optræde og spille flaue Komedier med Smaagutter om Medaktører, og dette gjorde han ialdfald ved sin 2den Forestilling hersteds.»

 • I Bergen er det i dag i Domkirken bryllup mellom to dansker; Severine Petra Marie Sørensen, 22 år gammel, fra Hindsholm på Fyn og Camillo Ludvig Fredrik Spiers, 31 år gammel fra København. De to er skuespillere, og har lenge reist rundt med magnetisør Carl Hansen med hans hypnoseshow, som får stor oppmerksomhet og er svært populær.

 • Edvard Munchs morfar, Andreas Bjølstad, ligger for døden. Han er 81 år gammel. Edvard er 25, og nå er han blitt tilkalt for å male morfarens portrett. Hans tante og en tjenestejente klarer med stort besvær å få plassert den gamle i en stol, støttet opp med puter. Han ser dårlig ut nå; hodet synker ned på brystet, og han har problemer med å holde øynene åpne. Han rister litt på hodet -- han vil tilbake til sengen. Og så vil han pyntes litt.

 • I dag skriver Inger Munch, som i år er seksti år gammel, til sin bror Edvard, som er 55, om at det hadde vært hyggelig om de kunne kjent litt mer til moren Lauras familie. Det var altfor stas i Munchfamilien, skriver hun. Av det lille som har vært kjent om bestemoren deres, Inger Marie Hansdatter Holm, viser det seg at hun var en usedvanlig fin og intelligent kvinne. Tante Karen husker at også hun holdt på med tegning. Men hun hadde store sorger, forteller Inger.

 • I dag står det i damebladet Urd et intervju med Inger Munch, Edvard Munchs søster, som i år er 54 år gammel. Intervjuet handler om hennes mormor som hun er oppkalt etter, Inger Marie Hansdatter Holm. Hun var datter av proprietær Hans Olsen Holm som eide Fuglenebb i Torsnesbygden, kan Inger forteller. Hun surrer litt med datoer og årstall i intervjuet (skal det siden vise seg, når noen sjekker kildene), men hun kan fortelle at slekten Holm var en begavet slekt. At en av dem ble professor i 1770 ved universitetet i København.