Image
Kilde

Fredrikstad museum, Stangebysamlingen. Gjengitt i Stokkan, T., & Næss, A. (2013). Tante Karen : kvinnen bak Edvard Munch. Oslo: Orfeus. s. 14.

Dato
-