Galleri

  • Laura Bjølstad, som er åtte år gammel i år, skriver i dag et brev til Marie Breggrav, som faren snart kommer til å gifte seg med i sitt andre ekteskap. Marie er nitten år gammel, Lauras far er 38.

    Det er bare ett år og fire måneder siden Lauras egen mor Inger Marie døde i barselseng etter å ha født i åttende barn. I familien blir det sagt at hun var angrepet av tuberkulose. Da var hun 45 år gammel, og hennes nyfødte sønn, Hans, ble døpt over kisten hennes. Familien mistet også lille Antonette for fire år siden. Hun ble bare tre måneder gammel.

  • I dag skriver Laura Bjølstad hjem til sin lillebror Hans fra Alfheim gård på Elverum, hvor hun er husjomfru hos distriktslege Pavels Munthe og hans store familie.

    Hans er elleve år gammel nå, moren deres døde da han ble født. Laura skriver kjærlig og gudfryktig til ham med formaninger om at han må være flittig og snill og be ofte til Gud slik at han kan være sikker på at han blir et lykkelig menneske. Han må heller ikke glemme å takke Gud for den gode og kjærlige faren deres, skriver hun. Og han må be om at han kan få bli en trøst og støtte i livet for faren.