Illustrasjon
a._ricci_ruckkehr_von_der_taufe_fra_moderne_kunst_in_meister-holzschnitten._1900._vol._ix._berlin_berlin_verlag_von_rich._bong.
 • Nicolai Wergeland, Camilla og Henriks far, kommer som fireåring til Bergen, der faren, som har vært klokker og lærer på Osterøy, starter krambu. Etter hvert går faren konkurs, tar hyre på et skip i utenriksfart og forsvinner.

 • Mons Jonsen, Amalies farfar, blir født i Alversund

 • Wolfgang Amadeus Mozarts far er nylig død. Mozart har en fugl, Star i et fuglebur. Denne dagen dør også fuglen, og Mozart skriver et langt sørgedikt til den. Det er riktig elendig poesi.

 • Johann Wolfgang von Goethe tar Christiane Vulpius inn i sitt hus. Samme år føder hun sønnen August.

 • Anna Bergesdatter, Amalies bestemor på farssiden, blir født.

 • Peter Andreas Heiberg er en mann på 32 år som er kjent for sine radikale skrifter med kritikk av overklassen. Han gifter seg med den 16-årige Thomasine Buntzen, som etter sitt senere ekteskap skal bli kjent som forfatterinnen fru Gyllembourg.

 • Thomasine Buntzen (senere Gyllembourg) gifter seg med Peter Andreas Heiberg, og flytter inn i sitt første hjem i Østergade i København. Hun er sytten år gammel.

 • Berthe Nielsdatter Mjelde, Amalie Skrams bestemor på morssiden, blir født i Haus på Osterøya i Hordaland. Hun skal komme til å flytte til Bergen, gifte seg med en soldat som siden blir skomaker, og føde fem barn. Hun skal bli en gammel kvinne som dør som 84-åring på et gamlehjem på Nordnes.

 • Johan Ludvig Heiberg blir født på Bonderup ved Ringsted som eneste barn av Peter Andreas Heiberg og Thomasine Christine født Buntzen, som siden skal skille seg fra hans far, gifte seg med den svenske Carl Fredrik Gyllembourg-Ehrensvärd, baron og landøkonomisk forfatter, og bli kjent som Thomasine Gyllembourg.

 • Ludvig Heiberg blir født i København. Foreldrene er Thomasine (senere Gyllembourg) og Peter Andreas Heiberg. Det er ingen fortrolighet mellom ektefellene, selv om de respekterer hverandre En annen faktor som preger samlivet, er det tilspissede forholdet mellom Heiberg og statsmakten. Forfatterskapet fører stadig til at han får bøter som han ikke har penger til å betale. Bøtene betaler Thomasines far.

   

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, blir født i Borre i Vestfold.

 • Johann Wolfgang von Goethe er en 44 år gammel mann med en viktig stilling i den lokale administrasjonen, som er på besøk i Mannheim og har en affære med Sophie Ziegler, en gift kvinne som har tilknytning til teatret i Mannheim og byens litterære og kulturelle sirkler. Resultatet av affæren er et barn utenfor ekteskap som får navnet Carl Gustav Jung. Sophie opprettholder kontakten med Goethe, og blir en nær venninne med datteren til Charlotte Kestner (født Buff), som var modellen for Lotte i Goethes roman Den unge Werthers lidelser.

 • Michael Pedersen Kierkegaard, som skal komme til å bli Søren Kierkegaards far, gifter seg med søsteren til sin forretningskompanjong, Kirstine Nielsdatter Royen. Hun er 36 år gammel, han er 37.

  Hun skal komme til å dø etter bare snaut to års ekteskap.

 • Sjur Lassesen Hammersnæs, som skal bli Amalie Skrams morfar, blir født i Hammersnes, Fjærland, Sogn og Fjordane. Han skal komme til å gifte seg som 25-åring, og dø av kolera som 53-åring.

 • Henrik Ibsens bestefar, bergenseren Henrik Johan Ibsen, som er skipskaptein, forliser utenfor Grimstad med skipet Charitas på vei hjem fra London. Hjemme sitter hans unge kone Johanne Cathrine, nybakt mor til gutten Knud.

 • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins mormor, blir født som datter av don Mariano de Tristan y Moscoso og Therese Laisney, som er fransk emigrant i Madrid. Don Mariano tilhører en innflytelsesrik spansk-peruansk adelsslekt med inkablod i årene, og er utdannet militør i Frankrike. Broren hans, don Pio, vender etter hvert tilbake til Lima og overtar morens store landeiendommer. Han slår seg opp til å bli en mektig mann, støtter revolusjonen i 1821 og er en kort tid republikkens president. Han driver også et stort skipsrederi.

 • Alette Thaulow møter Nicolai Wergeland i Christiansand, hennes hjemby. De er begge 25 år gamle, han er i byen for å besøke sin mor. Han er oppvokst i Bergen, sønn av en klokker fra Osterøya som har forsøkt seg som brygger og krambodhandler i Bergen, som har gått konkurs og stukket til sjøs for siden aldri mer å vise seg. Nå har han teologisk embetseksamen og skolelærerutdannelse. Om to år, når han er blitt adjunkt ved Christiansand lærde skole, skal de komme til å gifte seg.

 • Nicolai Wergeland får stilling som adjunkt ved Christiansand katedralskole. Han tiltrer stillingen i april kommende år. Hans kone Alette Thaulow er en av en søskenflokk på tretten. En en søsknene hennes dør ung, en drar til Amerika, en tredje blir offer for ungdommelig lettsindighet og må pensjoneres fra sin stilling som premierløytnant allerede før han er fylt 30. To av søstrene dør som ugifte frøkner. Hennes far har i sin tid vært veileder og ledsager for sønnene til grev Adam Gottlob Moltke på deres obligatoriske reiser til europeiske hoff og læresteder.

 • Mons Jonsen, som skal bli Amalie Skrams farfar, overtar gården Alver når foreldrene Jon og Marta Olsdatter Hilland blir kårfolk, ifølge panteregisteret for Nordhordlands sorenskriveri. Faren dør samme år. Han er tyve år gammel. Han skal komme til å få femten barn, men ingen av dem skal bli boende på gården. Amalies far skal komme til å bli den tredje i rekken.

 • Johan Sebastian Welhaven blir født i Bergen som sønn av hospitalpresten ved St. Jørgen hospital. Famlien bor i Domkirkegaten. Faren er kjent for sin utrettelige omsorg for de spedalske, og som en stor folketaler, som likevel kan få en viss affektert fortrolighet og gråtende tone i sin ellers utmerkede stemme. Moren er av dansk slekt, født i Christiania. Om moren er det sagt at hun var skarp og hadde en utviklet kritisk sans.

 • Alfred Tennyson blir født i Somersby i Lincolnshire, England som sønn av en prest i en barneflokk på 12. Faren er i sin tid blitt gjort arveløs i ung alder av sin far. Han oppdrar en stor familie, men er konstant i mangel på penger, drikker mye og blir etter hvert mentalt ustabil. En av Alfreds brødre blir etter hvert sendt til et asyl. Tennyson og to av hans eldre brødre skal komme til å skrive poesi allerede i tenårene.

 • Ole Bull blir født på Svaneapoteket på Strandgaten i Bergen. Foreldrene er apoteker Johan Storm Bull (1787- 1838) og Anna Dorothea Bull (1784-1875), født Geelmuyden. Ole Bulls familie har tilknytning til høyborgerlige kretser i Bergen og sterke kulturelle interesser. Farfaren, Ole Bornemann Bull (1747-1810),er med på å bygge opp Bergen Museum og farmoren, Gidsken Bull (1751-1833), liker å synge folkeviser og fortelle eventyr. Foreldrene, Johan Storm og Anna Dorothea, er begge amatørskuespillere i Det Dramatiske Selskab og Johan Storm er også sanger i Det Harmoniske Selskabs kor.

 • Anna Bergesdatter, som skal bli Amalie Skrams farmor, gifter seg med Mons Jonsen Alver i Alversund

 • Mons Jonsen, Amalie Skrams farfar, gifter seg med Anna Bergesdatter Nedre Kvamme. Hun er 21, han 24.

 • Edvard Storm Munch, som skal bli maleren Edvard Munchs farfar, blir innsatt som sogneprest i Gjerpen. Det skal han komme til å være i nesten tyve år. Før dette har han vært huslærer hos amtmann Severin Løvenskiold på Fossum i Gjerpen. Han kommer fra Vågå, er utdannet prest fra København, er gift og har to sønner. Den ene, Peter Andreas Munch, som nå er tre år gammel, skal komme til å bli en viktig person i norsk nasjonsbygging og kulturhistorie. Etter hvert skal det komme til å bli født ni andre barn i denne familien.

 • Arthur Schopenhauer har denne vinteren samtaler med sin mors venn Johann Wolfgang von Goethe om fargelæren. Han har et svært dårlig forhold til sin mor, som han har hatt et alvorlig oppgjør med denne våren.

 • Søren Kierkegaard blir født samtidig som den danske stat går konkurs. Han er det syvende barnet i en barneflokk symmetrisk bestående av tre brødre og tre søstre. Faren er hosekræmmer Michael Pedersen Kierkegaard (1756-1838), som har vokst opp på en fattig gård i Vestjylland, nærmere bestemt i den lille byen Sædding ved Skjern. Faren har tidlig dratt til København for å arbeide i onkelens butikk.

 • I København, som er tvillingriket Danmark-Norges hovedstad, er byen omgitt av voller. De er bygget for å holde byen på plass og fiender unna, på dem vokser det trær, og blant trærne spaserer de av byens 120 000 borgere som kan komme seg unna når de vil vekk fra kloakkstanken, torgspetaklet, rottene, havnelarmen, de ramlende kjerrene gjennom gatene. Det er til København at norske unge menn som vil ha seg en høyere utdannelse reiser, for i Norge fins det foreløpig ingen slike læreinstitusjoner. Norge har vært underlagt Danmark på ulike måter siden 1380.

 • Michael Skjelderup er Norges første medisinprofessor i Christiania. Han åpner sitt hjem for Niels Henrik Abel, som allerede har markert seg som en begavet matematiker. Michaels sønn Jacob Worm Skjelderup Müller er Abels venn og studiekamerat, Henrik er ofte på besøk hjemme hos Jacob, de spiller kort og skal dimmiteres samtidig denne våren.

 • Nicolai Wergeland, Camilla og Henriks far, blir sogneprest i Eidsvoll. Han er 36 år gammel, og gift med den livlige og teaterinteresserte Alette Dorothea Thaulow. Med seg på flyttelasset fra Christiansand har han sin kone og fire barn: treåringen Camilla, femåringen Harald, seksåringen Augusta og åtteåringen Henrik.

 • Conradine Dunker er en kvinne i Christiania som sammen med sin familie og sine venner i Det dramatiske Selskab oppfører en komedie på fransk for kong Carl Johan. Conradine er en kvinne med et vinnende vesen, hun snakker utmerket fransk, og holder et stort hushold med en rekke venner og losjerende som elsker og dyrker henne. Alle barna i barneflokken hennes er begavete på hvert sitt vis; det males, synges, diktes rim, broderes, klippes og lekes. Og av og til til har Conradine audiens hos kongen, som det fortelles at hun har en viss innflytelse på.

 • Maurit Hansen gifter seg med den 28-årige læreren Helvig Leschly. De to kommer til å få mange barn, og om ikke lenge (1817) kommer de til å opprette en høyere skole for jenter som de to kommer til å drive sammen til han 1820 blir ansatt som lærer ved Trondhjems borgerlige realskole.

  Han kommer til å undervise datteren Johanne Katrine med sikte på å føre henne frem til examen artium.

  Men han kommer ikke til å få se henne som landets første kvinnelige artianer; han kommer til å dø som skolebestyrer på Kongsberg i 1842, 48 år gammel.

 • Mons Monsen Alver, som skal komme til å bli Amalies far, blir født under enkle kår på en gård i Alversund. Familien driver med jordbruk og fiske. Faren Jon er 32 år gammel, moren Anna er 29. Mons er deres fjerde barn.

 • Berthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya, som skal bli Amalie Skrams mormor, føder et pikebarn, Berthe Carine. Barnet er født utenfor ekteskap, og oppføres som «uægte» i kirkeboka. De slår seg ned i Bergen.

  Hun gifter seg med barnefaren Sjur Lassesen Hammersnæs fra Fjærland i Sogn og Fjordane den 20 mai. Berthe er 29 år gammel, barnefaren er 24 og musketer. Etter hvert skal han komme til å starte som lappeskomaker.

 • Birthe/Berthe Carine Sivertsen/Sivertsdatter/Sjursen, som skal komme til å bli Amalie Skrams tante, blir døpt i Domkirken i Bergen. Foreldrene er ikke gift, og de skal komme til å vente helt til mai med å gifte seg. Carine blir innført i Kirkeboken som «Uægte». Hun skal komme til å bli den eldste av fem søsken; tre jenter og to gutter. Når Carine er halvannet år gammel skal hun komme til å bli storesøster til Lovise, som skal bli Amalie Skrams mor. Familien skal komme til å bo i området rundt Kong Oscars gate/Tverrgaten.

 • Sjur Lassesen, som skal komme til å bli Amalie Skrams morfar, gifter seg med Birthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya i Bergen. Sjur er sogning, 25 år gammel, soldat, fra vestsiden av Fjærlandfjorden. Han har mistet moren sin som ettåring. Han og Birthe har allerede en datter på fem måneder. Det er Carine, som skal bli Amalies tante. Carine skal komme til å bli kjent som en av Bergens vakreste unge jenter, og gifte seg rikt første gang, med en bokhandler i København, siden, med en svensk boktrykker.

 • Flora Tristan, som skal komme til å bli Paul Gauguins mormor, og dessuten en viktig sosialistisk aktivist og forfatter, er en ung kvinne på atten år som har bodd sammen med moren i Paris i to år. Hun gifter seg med André Chazal, som er litograf av god familie. Etter hvert skal de to komme til å få tre barn; to sønner, og Aline, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, og som blir født på landet, dit moren har flyttet da økonomien ble dårlig. Chazal er svært forelsket i sin vakre kone, men forstår henne ikke, og er dessuten svært sjalu.

 • Anna Bergesdatter, som skal bli Amalie Skrams farmor, mister sin datter Marta. Marta er fire år gammel. Amalies far Mons er to.

 • Aasmund Olavsson Vinje er blitt seks år gammel, og flytter sammen med familien til «Plassen» eller «Plassevja», som er en husmannsplass under garden Vinje som faren Olav Aasmundson har ryddet.

  Her vokser Aasmund de kommende fire årene opp under fattigslige kår sammen med foreldrene og søsteren Margit, som er fire år eldre.

 • Johan Sebastian Welhaven flytter fra hjemmet i Domkirkegaten i Bergen til Christiania for å ta examen artium ved universitetet. Han er sytten år gammel, og den eldste i søskenflokken. En eldre bror døde som spedbarn det året han selv ble født, en annen da han var tre år gammel. Han kalles Bastian i familien, og hele livet skal han komme til å være plaget av angst og dyp sjenanse, som han ofte kompenserer med å være rappkjeftet og frekk. De av søsknene han har mest kontakt med er de to yngre søstrene Maren og Elisabeth.

 • Birgitta Ulrika Augusta Stenersen fra Nittedal og Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli foreldre til August Müller, Amalie Skrams første ektemann, gifter seg i Jevnaker kirke.

  Jacob er en lege og kirurg på 32 år som har vokst opp i Købehavn. Moren hans døde da han var drøyt to år gammel, og han ble adoptert av morens bror, Michael Skjelderup, en høyt begavet og sterk plaget mann, hemmet av stamming, som etter hvert skal bli utnevnt til Norges første professor i medisin.

 • De to som skal komme til å bli Henrik Ibsens foreldre, Knud Ibsen og Marichen Cornelia Altenburg gifter seg i Skien. Knud er gjennom sin far, Henrich Ibsen, og sin mor, Johanne Plesner, veletablert i patrisierklassen i Skien. Han har direkte og indirekte forbindelse til de rikeste og mest innflytelsesrike familiene i byen, og han har fått handelsbrev uten å måtte gå veien om å være skipper først, slik hans forfedre har måttet gjøre.

 • Johan Sebastian Welhaven skriver et brev fullt av fortvilelse hjem til familien i Bergen. Hvorfor skriver de ikke til ham? Er de sinte på ham? Faren svarer ham beroligende med erklæringer om kjærlighet. Han ber sønnen sende et muntert brev neste gang.

 • Johan Sebastian Welhaven er student i Christiania og får vennekretsen utvidet. Han bor i gården som kalles Pultosten i Grensen, og en av de ny vennene hans er Peder Bjørnson, som skal bli Bjørnstjerne Bjørnsons far. Det er Bjørnsons søster, som blir kalt Mutter Michelsen, som er vertinne i huset. En annen venn er Michael Sars, som skal komme til å gifte seg med Bastians søster Maren. Vennene går på besøk til hverandre og spiser hos den som har noe. De får mat sendt hjemmefra, flatbrød, smør, kavringer og spekekjøtt.

 • Nicolai Wergeland sitter på prestegården, hvor det nå bare er han, hans kone Alette og deres eldste datter Augusta som er hjemme av familiemedlemmene, og skriver til sin datter Camilla. Brevet forteller mye om forholdet mellom far og datter, og om hans håp og forventninger for henne. Han skriver:

  «Kjære Camilla, meget elskte Datter

 • Peter Andreas Munch er denne våren ferdig med sine studier ved latinskolen i Skien. Han er klar for universitetet i Christiania nå.

  Han har tatt en glimrende eksamen artium der inne i Christiania, den har vakt oppsikt.

  Han er vokst opp på prestegården i Gjerpen. Faren hans, Edvard Munch, er en dannet og begavet mann, fin og beleven. Moren er også uvanlig begavet, hun er kjent for å ha språket i sin makt, og en sterkt utviklet humoristisk sans.

 • Johan Ernst Welhaven, hospitalprest for de spedalske ved St Jørgens hospital i Bergen, dør. Det er et stort tap for sønnen Johan Sebastian, som blir kalt Bastian, som nå er 21 år gammel. Han har elsket denne faren så dypt som en sønn kan elske.

  Faren har vært syk lenge, brevene fra ham har vært fulle av beskrivelser av problematisk vannlating, medisiner og legebesøk. Faren har betrodd seg mer og mer til sønnen. Han må ikke frykte - Gud vil hjelpe, har han forsikret. Han etterlater seg en stor barneflokk, blant dem Maren på femten og Elisabeth på tretten.

 • Henrik Ibsen blir født i Skien, i hjørneværelset i Stockmannsgårdens andre etasje i Skien. Hans far er en velstående kjøpmann som skal komme til å få store økonomiske problemer når Henrik fortsatt er en liten gutt. Moren Marichen er bekymret for sin førstefødte sønn Johan Andreas, som er halvannet år gammel og syk. Stockmannsgården er en to-etasjers bygning som ligger ved torvet, på det ene hjørnet av kirken. Her driver Knud Ibsen sin første detaljhandel. Bygningen skal komme til å brenne under den store bybrannen i 1886.

 • Henrik Ibsens bror Johan Andreas dør, halvannet år gammel. Henrik er bare tre uker gammel.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, tar opp et stort lån på 1934 spesiedaler, antakelig for å sikre eiendommen til svigermoren Hedevig Altenburg.

 • Aasmund Olavsson Vinjes mor Torbjørg Gjerdmundsdotter dør. Aasmund har nettopp fylt ti år. Han har en fire år eldre søster, Margit.

  Siden skal han komme til å skrive om sin mor: «Jeg fikk bryst til jeg var omtrent 6 år, og derved således svekket min mor, at hun trolig av dette i forbindelse med en sterk forkjølelse fikk tæring og døde i mitt 10.år.»

 • Jacob Worm Schjelderup Müller er en lege på 36 som ankommer Bergen med sin lille familie på fire for å tiltre som brigadelege ved Bergenske Infanteri-Brigade. De flytter inn i huset i Domkirkegaten, der familien til presten Welhaven har bodd, den engasjerte hospitalpresten med de enormt lange skrittene og den levende minikken. En av sønnene til presten er Johan Sebastian Welhaven, en av døtrene Maren, som skal bli en av Amalies bekjente i Kristiania på 1880-tallet. Doktor Müller skal komme til å ha denne stillingen frem til sin død i 1863.

 • Emil Bærentzen er en nygift, 30 år gammel dansk maler som dette året maler et familieportrett av familien Schram i København. Det er i denne familien han som skal bli Erik Skram far, Gustav, har vokst opp.

  Gustav er nå en ung mann som på bildet står halvt gjemt bak en tung gardin. Ved vinduet sitter hans søster Charlotte, som skal komme til å bli gift med den fremgangsrike og velhavende vinhandleren Mozart Waagepetersen, som i sin tur skal komme til å bli Eriks pleiefar når faren Gustav går konkurs og blir skilt fra Eriks mor, Ida.

 • Søren Kierkegaard er en seksten år gammel skolegutt som i dag, endelig, og etter svært lang utsettelse, setter seg ned og skriver brev til sin bror Peter, som har flyttet hjemmefra. Brevet er fullt av beskrivelser av lærerne på Borgerdydskolen i København, som er den samme skolen som Erik Skram, Georg Brandes og de aller fleste av det som siden skal bli kalt det moderne gjennombruddets menn også kommer til å gå på. Brevet forteller mye om livet for en ung skolegutt, men også om Sørens blikk på verden. Det gir dessuten et kort innblikk i forholdene hjemme hos familien. Søren skriver:

 • Anna Bergesdatter, som skal bli Amalies farmor, mister sin sønn Berge som ettåring. Mons, som skal bli Amalies far, er ti. En liten søster døde da han var to år gammel. Til sammen skal Anna komme til å få tolv barn. Dette året er de ni. Mons er født som nummer fire.

 • Augusta Wergeland, Camilla og Henriks søster, gifter seg med Henriks studievenn Edvard Vedøe på Eidsvold prestegård. Camilla er nykonfirmert. Augusta har elsket en annen, en bondegutt fra Eidsvold, et uakseptabelt parti for hennes foreldre enn han som nå står som hennes brudgom. Henrik har fått sin teologiske embetseksamen og har nettopp fått utgitt sin første diktsamling, Digte. Første ring. Men han har også begynt å vikle seg inn i kostbare rettssaker, for han er lett tirrelig og har lett for å føle seg fornærmet - og har også evnen til å fornærme de han er uenig med.

 • Johan Sebastian Welhaven, som er 23 år gammel, prestesønn og svært fattig, er student i Christiania. I disse dager er han i ferd med å finne seg en ny vennekrets. En av dem er Lorentz Christian Langberg, som siden skal bli professor i fysikk. Kameratene samles i Langbergs mors hjem i Pilestredet 16 for å være sammen og spille musikk.

 • Knud Ibsen, Henrik Ibsens far, overtar Altenburggården (Skistredet nr. 20) i Skien, og flere andre eiendommer etter sin svigermor, herunder et brenneri. Altenburggården er et hus med mange og store stuer både nedenunder og ovenpå. Her blir det ført et stort selskapelig liv, med stadige middagsselskaper og musikalske sammenkomster. Særlig i markedstiden er det mye liv i huset.

  Samtidig overtar Knud Ibsen forsørgeransvaret for de som bor her, det vil si svigermoren og svigerfarens søster, Christine Catharine Ploug, kjent som faster Ploug.

 • Lars Hertervig blir født på Borgøya i Tysvær, som den tredje av det som skal bli en søskenflokk på ni. Her har foreldrene hans et lite gårdsbruk. Søsteren hans skal siden komme til å fortelle at etter hvert som Lars vokser til, blir  han svært opptatt av å tegne. Alt som 5–6 åring kommer han til å  tegne med trekull på tre; trær, skyer og ting han ser på turer på øya. Han kommer hele livet til å beholde et intimt forhold til Tysvær-naturen.

 • I Store Strandstræde i København bor familien Waagepetersen. Dette er en svært kultivert og musikalsk familie, nettopp som en god dansk borgerfamilie skal være. Det er familier som denne Wolfgang Amadeus Mozarts enke Constanze, som etter Mozarts død giftet seg med den danske diplomaten Georg Nikolaus von Nissen, i sin tid ble invitert til, på musikalske soareer. Constanze bodde i København fra 1810 til 1820. Og det er denne familien Erik Skram kommer til å vokse opp i.

 • Christian Winther, som er en folkekjær dansk poet, går inn i en dypt religiøs periode når moren dør. Han bestemmer seg for å bli prest, og holder i det stille prekner i kirker i København. Men så arver han en stor pengesum fra sin onkel, og legger i stedet ut på en reise i Europa, der han lever som en stormann og bruker enormt mye penger.

 • Alfred Tennysons far, som er prest, dør i løpet av våren, og Alfred blir nødt til å forlate Cambridge før han kan ta en grad. Han drar tilbake til prestegården i Somersby hvor han får lov til å bo i de neste seks årene. Her deler han ansvaret for sin mor og hennes store barneflokk. Hans studievenn Arthur Hallam kommer på besøk i løpet av sommeren og blir forlovet med Tennysons søster Emilia.

 • Ole Bull er nå 21 år og satser på Paris for sin karriere som musiker. Men her begynner han på bar bakke uten verken et kjent navn eller rykte; han møtes med avslag på avslag, og blir både syk og pengelens.

  En dag han leter etter losji ser han et skilt om værelse til leie. Eieren, Madame Villeminot, tar ham motstrebende inn. Sammen med henne bor nemlig sønnedatteren på fjorten, og hun vil unngå intriger. Det spørs om ikke hennes bekymringer er berettiget, for barnebarnet Alexandrine Félicié Villeminot, kalt Félicité (1818-1862), skal komme til å bli Bulls første kone.

 • Aasmund Olavsson Vinjes far, som nå har vært enkemann i i tre år, gifter seg på nytt med Ragnhild Herjusdotter. Bruden er 27 år gammel, og enke. Aasmund er nå tretten år gammel, hans søster Margit er sytten.

 • Conradines datter Vilhelmine er femten år gammel nå, og skal om mange år, på begynnelsen av 1880-tallet, komme til å bli en svært viktig mentor for Amalie Müller når hun slår seg ned i Kristiania som kulturradikaler. .

  Hele familien Dunker har vært aktive i den norske hovedstandens kulturliv. Spesielt er de opptatt av teater. Conradine Dunker er en andlekraftig kvinne, og hun kommer til å få en sentral rolle i byens amatørteaterforening.

  Alle hennes barn utmerker seg, hver på sitt vis. Men det er også mye depresjon og tungsinn i denne familien.

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blawatsky, blir født i Jekaterinoslav, Russland, nåværende Ukraina. Faren er en russisk offiser av tysk, adelig herkomst. Moren er en kjent forfatter, også av adelig herkomst.

 • I Christiania er det nettopp kommet mildvær denne julaften, men snøen holder seg på takene og i gatene. Julefeiringen er i gang, men det er slett ikke alle som har juletre, denne nye moten er det ikke alle som har tatt til seg.

  Camilla Wergeland er i byen. Hun kom den 20. november. Hennes søster Augusta har flyttet med familien til Suldal på Vestlandet, hvor hennes mann er blitt sogneprest, så nå bor Camilla hos familien Herre når hun er i byen.

 • Aasmund Olavsson Vinjes halvbror Olav blir født. Moren er 27 år amle Ragnhild Herkusdotter Kaasi, datter av klokkeren i Vinje.

  Som voksen skal Olav (som kommer til å stave navnet sitt Olaf) komme til å få mange barn, og utvandre til Amerika. Han bosetter seg i Otter Tail County, Minnesota.

  Tre uker etter at Olav blir født, tar Aasmunds farmor Ingebjørg Abjørnsdotter livet av seg ved hengning.

 • Bjørnstjerne Bjørnson blir født på prestegården Bjørga i Kvikne (nå Tynset). Gården ligger høyt oppe over dalbunnen i et pass over Dovre. Nede i dalbunnen bruser elven Orkla nordover mot det trondhjemske. Faren er prest, og Kvikne er et av de fattigste prestekallene i landet. Bjørnstjerne er den eldste i det som etter hvert skal bli en søskenflokk på seks: tre gutter og tre jenter. Han er født på vinteren, og blir oppkalt etter et av stjernebildene på den nordlige vinterhimmelen. Egentlig skulle han vært oppkalt etter sin farfar, som het Bjørn.

 • I Bergen blir dette året Anders Olsen Thue, kjent i byen som drageren Tippe Tue, gift med sin Elisabeth. Burdommen er 29 år gammel, bruden er 46. Om mange år skal han komme til å bli portrettert som Tippe Tue av Amalie Skram i Hellemyrsfolket.

 • I Skien er det dette året kun 16 private skatteytere som kan måle seg med Knud Ibsen når det gjelder økonomisk velstand. Det går altså bra med forretningene hans.

  Byen har en betydelig økonomisk fremgang i disse årene, både innen skipsfart, eksport, produksjon og handelsliv. Byen er typisk for denne tiden i Norge; de nye kolonialvarene kommer i større mengder, og ingen annen yrkesgruppe har så stor tilvekst som manufaktur- og kolonialkjøpmenn.

  Skien får sitt første hotell på denne tiden, og om et par år kommer det til å bli etablert en avdeling av Norges Bank her.

 • Henrik Ibsen flytter med familien til den store Altenburggården. Henrik er fem år gammel. Hans far Knud står på høyden av sin velstand, men driver sine forretninger uforsiktig. Samme år kjøper faren også gården Venstøp utenfor Skien.

 • Flora Tristan, som skal komme til å bli Paul Gauguins mormor, er blitt tredve år gammel og anbringer sin datter Aline, som skal komme til å bli Gauguins mor, på et pensjonat i Angouleme, mens hun selv seiler ut fra Bordeaux til Peru.

 • Camilla Wergeland er denne sommeren på besøk hos sin søster Augusta og hennes familie på Suldal prestegård på Vestlandet sammen med foreldrene. På veien stopper de i Christiania, og der møter de Welhaven.

 • Henrik Wergeland og Camilla sitter i en hestevogn på vei fra Kristiania til Eidsvold. Med seg i vognen har Henrik engelskmannen Robert Gordon Latham, et bur med to kanarifugler, et stort oljemalt portrett, en fransk mynde hvis poter ikke tåler den lange og stenete veien, og en rekke andre saker fra kunst-, dyre- og planteriket.

 • Henrik Wergeland er 25 år gammel og samler bygdeungdommen (dvs. unge gutter) i Eidsvold til gratis undervisning i regning, skrivning, grammatikk, historie og geografi. Til våren skal hans andre store diktsamling, Digte, utkomme.

 • Camilla skriver til sin bror Oscar, som er kadett på Krigsskolen i Christiania og forteller om hvordan julen har vært:

 • Søren Kierkegaards mor Ane dør i København. Hun er 66 år gammel og etterlater seg ektemann og to voksne sønner. Fem av barna hennes er allerede døde, to av dem de to siste årene. Søren er 21 år gammel. Ikke noe sted i sine skrifter skal han komme til å skrive direkte om sin mor. Men en slektning skal siden fortelle at han sørger dypt over henne. Biskop Mynter taler under begravelsen. Michael Kierkegaard, den nyslåtte enkemannen, er dypt beveget.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

  En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.

 • Henrik Wergeland innser at han nok aldri kommer til å få noe presteembete, og har begynt å studere medisin i stedet. Han er 26 år gammel. Julen feirer han og søsteren Camilla, som er 21, på prestegården på Eidsvold. Det er en uhyggelig stemning i huset. Faren Nicolai er i uhyggelig humør, de har aldri sett ham så sur før. Ikke et eneste ball går av stabelen. Harald, en annen av søskene, har gjort det elendig til eksamen, og det tar ikke faren lett på. Henrik jobber med søknader om prestekall. Denne julen gjør han tjenestejenta på prestegården, Gunhild gravid.

 • Søren Kierkegaards far Michael fyller 78 år denne dagen. Foruten sin hustru Ane har han nå mistet fire av sine syv barn. Den rødblonde Petrea Severine, som er Sørens yndlingssøster, er høygravid. Hun er den eneste datteren tilbake. Dagen etter skal hun føde en frisk gutt, men bli dårlig tre dager senere. Selv om hun selv kan amme, frykter man at melken skal gå til hjernen og gjøre henne sinnssyk. En byll på det ene benet blir tydet som at brekkmiddelet som legene har gitt henne, begynner å få drevet melken ned igjen. Men man tar feil.

 • Søren Kierkegaards eldre søster Petrea Severine dør som 33-åring. Søren er 21. Hun etterlater seg en stor barneflokk som Søren er nært knyttet til.

 • Karoline Reimers (senere Bjørnson) blir født i Marken i Bergen. Faren er bakermester. Moren dør når hun er fem år. Da flytter hun til sin mors søster Catherine (Trine) Jahn, som var blitt gift med sin fetter Adolph Jahn. Hun kaller dem tante og onkel Jahn. De snakker tysk hjemme -- både familiene Reimers og Jahn er tyske.

 • Aline Chazal, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, er tolv år gammel og har havnet i en splittende strid mellom foreldrene. Faren får tak i henne og bringer henne hjem til seg selv. Når moren Flora etter hvert få oppsporet henne, merker hun at datteren har forandret seg totalt. Nå er hun fiendtlig innstilt overfor moren. Flora mistenker at datteren er blitt seksuelt misbrukt, og anlegger sak mot faren for å få ham dømt.

  Aliens far blir arrestert og satt i fengsel. Her blir han i tre måneder før saken kommer opp for retten. Dommen går stort sett i hans favør.

 • Edvard Griegs foreldre, Gesine Judith Hagerup og Alexander Grieg, gifter seg i Bergen.

 • Ole Bull gifter seg med Alexandrine Félicité Villeminot i Paris, hvor hun er vokst opp hos sin bestemor, og drar til London med henne. Han er 26 år gammel,hun er 17. Han beskriver henne slik: "meget liden af Væxt, sort Haar, store sorte Øine. På hendes holdning og hele Ansigt er indpræget en dyb Alvorlighed og Eftertænksomhed Hun elsker mig med en Spanierindes hele Heftighet". Hun skal etter hvert komme til å få store problemer med depresjon og angst, og bli avhengig av medikamenter. Hun skal komme til å bli innlagt på Gaustad Asyl og dø 43 år gammel.

 • Lars Hertervig er en gutt på syv år som sammen med familien flytter til Rosenberggata 38 i Stavanger. Foreldrene hans er tilhengere av Vennenes samfunn, som er Stavangers kvekermenighet.

 • August Müller, som skal bli Amalie Skrams første ektemann, blir født i Bergen. Faren er militærlege. August er den nest yngste av sju søsken; seks gutter og en jente. Begge foreldrene er østlendinger: faren kommer fra Borre i Vestfold, moren fra Nittedal. Han eldste bror Jonas, som er født i Porsgrunn, skal komme til å utvikle sinnssykdom, og dø som pasient på Gaustad sykehus i samme periode som Amalie skal komme til å være innlagt der.

 • Alette Wergeland skriver brev til sin sønn Oscar, som er i Paris denne våren. Rettskrivingen hennes er temmelig ustø, slik den ofte er for kvinner i hennes stand. Hun syns det har vært en trist og kald vinter. Ennå ligger det snø i bakkene, og man kan ikke se et grønt blad.

  Hver dag kommer det en utrolig mengde fattige til prestegården, kan hun fortelle, 20-30 stykker. Hun sørger for at de får mat. Livet hennes er så forskjellig fra Oscars, hun syns han har skildret det så godt i brevene han har sendt henne, de får henne til å ønske seg ung igjen.

 • Aline Chazal, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, men som foreløpig bare er en femten år gammel jente i Paris, opplever stor dramatikk mellom foreldrene: Faren er blitt grepet av en forestilling om at han må renvaske seg for alle forsmedelser som hans ekskone Flora, Alines mor, har påført ham.

 • Emil Bærentzen er en dansk maler som dette året maler en ung kvinne, Regine Olsen, i København. Hun ser vakker og frisk ut, hun har det mørke håret sirlig dandert med mørke hengekrøller på sidene av ansiktet og en grønn kjole uten ermer.

  Men skuldrene er dekket av et mørkt sjal som ser ut til å være i myk fløyel.

  Øynene er mørke, hun ser skrått og hemmelighetsfullt ut mot høyre, mot noe som ligger utenfor bildet. Der hvor man ellers ville kunne skimte kløften mellom brystene, er det festet en liten hvit blondekant.

 • Johan Sebastian Welhaven skriver til sin elskede Ida Kjerulf, som er svært syk, og som av sine foreldre ikke får lov til å treffe ham:

  «Da jeg Søndags Morgen, under Hanegalet, faldt i Søvn, drømte jeg, hvad der kun eengang for mig var virkeligt, og hvad jeg aldrig før har drømt - jeg drømte at jeg kyssede Dem.

 • August: Johan Sebastian Welhaven skriver til Ida Kjerulf, sin elskede som han har vært hemmelig forlovet med siden 1837.

  Han bor på en hyebel i Pilestredet 4 i Kristiania, med utsikt til Kjerulf-familiens hus «Bakkehuset». Foreldrene hennes er midlertid imot forbindelsen med den unge Welhaven, som ikke har noen fast stilling.

  Det er først når Ida blir dødelig syk sommeren 1840, at foreldrene kommer til å godkjenne forlovelsen melom de unge. Etter at Ida dør, kommer Welhaven til å flytte inn i Bakkehuset, hvor han kommer til å bli betraktet som et medlem av familien

 • Johan Sebastian Welhaven er gjest i et hyggelig familieselskap i familien til Bernhard Dunker på bevertningsstedet Karenslyst på Bygdø. Familiefaren, som er Vilhelmine Ullmans far og vanligvis har vært kjent som en vanskelig, men begavet mann, har hatt hell med sine forretninger knyttet til produksjon av krom, og er nesten ikke til å kjenne igjen for tiden; blid, gavmild og omgjengelig. Vilhelmine, som i familien blir kalt Mina, har giftet seg med sin Axel Ullman, og fått en sønn. Hun er 24 år gammel nå.

 • Claude Monet blir født i Paris, i en rik familie. Siden flytter familien til Le Havre.

 • Mozart Waagepetersen, som er en mann på 27 år i København fra en rik og kulturinteressert familie, overtar forretningen i København, blant annet en vinhandel, når faren Christian dør. Om to år skal Mozart komme til å gifte seg med Mathilde Schram, Erik Skrams tante på farssiden. Når Eriks far går konkurs, er et denne rike familien Erik og søsknene kommer til å vokse opp i. Men Mozart Waagepetersen skal selv komme til å få økonomiske problemer

 • Aasta Hansteen er seksten år gammel og nest yngst i en barneflokk på seks som vokser opp i den innflytelsesrike Hansteen-familien i Kristiania. Hun er døpt Asta, som er et vanlig dansk kvinnenavn, men hun fornorsker det til Aasta.

  I dag dør hennes danske mor, Hanne. Aasta skal siden sjelden komme til å navne henne. Hun er svært nært knyttet til sin far Christopher Hansteen, som hun også er slående lik, både av gemytt og utseende: de er begge små og spenstige, og de har den samme voldsomme energien og rettferdighetsansen. Også de tre søstrene sine har Aasta et nært forhold til.

 • Suzannah Thoresen og Karoline Reimers er to jenter i Bergen som begge mister mødrene sine. De er begge syv år gamle, og vet ikke at de skal komme til å bli konene til henholdsvis Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson.

 • I Trondheim raser en stor bybrann. Størsteparten av byens østre deler lagt i aske. Det er storm, og ilden sprer seg raskt. 330 gårder og 40 brygger skal komme til å bli ødelagt, og 2000 mennesker husløse. Blant de som rammes, er familien Dunker. Conrdine Dunker kriver til sin mann, som er bortreist, om katastrofen. Hun forsikrer ham om at det er mange som har det verre enn dem selv, og at hun har krefter og mot til å sette sjøbein når katastrofen rammer.

 • Mozart Waagepetersen, en rik kjøpmann i København, gifter seg med Mathilde Schram, Eriks Skrams tante på farssiden.

  Erik og søsknene hans skal komme til å vokse opp i deres hjem fra Erik er i tiårsalderen, etter foreldrenes skilsmisse.