Dato
1 desember 1825

De to som skal komme til å bli Henrik Ibsens foreldre, Knud Ibsen og Marichen Cornelia Altenburg gifter seg i Skien. Knud er gjennom sin far, Henrich Ibsen, og sin mor, Johanne Plesner, veletablert i patrisierklassen i Skien. Han har direkte og indirekte forbindelse til de rikeste og mest innflytelsesrike familiene i byen, og han har fått handelsbrev uten å måtte gå veien om å være skipper først, slik hans forfedre har måttet gjøre. Marichens far Johan Altenburg er en relativt velstående mann som har vært heldig og kommet inn i patrisierklassen i Skien i den viktige økonomiske oppgangstiden på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Marichen skal etter hvert utvikle seg til å bli en dypt alvorlig, pietistisk og resignert personlighet-anleggene for dette har hun fra morssiden. Knud Ibsen starter som selvstendig handelsmann i byen. Det er nedgangstider, og Skien er ikke lenger noen eksportby, men et handelssenter for det lokale omlandet med 1865 innbyggere. Knud Ibsen driver en slags bondehandel med et rikt vareutvalg. Borgerne i byen er inndelt i flere samfunnsklasser; godseiere, embetsmenn, handelsmenn, håndverkere, småhuseiere og arbeidere. Dette klassesamfunnet er karakterisert ved stor mobilitet, og Knud hører til handelsborgerskapet. Men han er også knyttet til godseiersjiktet ved slektskapsbånd.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nygaard, J. (2013). «-af stort est du kommen»: Henrik Ibsen og Skien. [Oslo], Centre for Ibsen Studies, University of Oslo.s. 116 og

http://trees.ancestry.com/tree/54103503/person/13614202933 og

Østvedt, E. (1973). Henrik Ibsen : barndom og ungdom. Skien, Oluf Rasmussens forl.