Galleri

 • Henrik Ibsens far, Knud Plesner Ibsen, blir født i Skien.

 • Marichen Altenburg, som senere skal bli Henrik Ibsens mor, blir født.

 • I byen Skien bor det nå 1865 innbyggere. De er inndelt i flere samfunnsklasser; godseiere, embetsmenn, handelsmenn, håndverkere, småhuseiere og arbeidere. Dette klassesamfunnet er karakterisert ved stor mobilitet. Knud Ibsen, som skal bli Henrik Ibsens far om tre år, hører til handelsborgerskapet, men er også knyttet til godseiersjiktet ved slektskapsbånd.

 • De to som skal komme til å bli Henrik Ibsens foreldre, Knud Ibsen og Marichen Cornelia Altenburg gifter seg i Skien. Knud er gjennom sin far, Henrich Ibsen, og sin mor, Johanne Plesner, veletablert i patrisierklassen i Skien. Han har direkte og indirekte forbindelse til de rikeste og mest innflytelsesrike familiene i byen, og han har fått handelsbrev uten å måtte gå veien om å være skipper først, slik hans forfedre har måttet gjøre.

 • Peter Andreas Munch er denne våren ferdig med sine studier ved latinskolen i Skien. Han er klar for universitetet i Christiania nå.

  Han har tatt en glimrende eksamen artium der inne i Christiania, den har vakt oppsikt.

  Han er vokst opp på prestegården i Gjerpen. Faren hans, Edvard Munch, er en dannet og begavet mann, fin og beleven. Moren er også uvanlig begavet, hun er kjent for å ha språket i sin makt, og en sterkt utviklet humoristisk sans.

 • Henrik Ibsen blir født i Skien, i hjørneværelset i Stockmannsgårdens andre etasje i Skien. Hans far er en velstående kjøpmann som skal komme til å få store økonomiske problemer når Henrik fortsatt er en liten gutt. Moren Marichen er bekymret for sin førstefødte sønn Johan Andreas, som er halvannet år gammel og syk. Stockmannsgården er en to-etasjers bygning som ligger ved torvet, på det ene hjørnet av kirken. Her driver Knud Ibsen sin første detaljhandel. Bygningen skal komme til å brenne under den store bybrannen i 1886.

 • Henrik Ibsens bror Johan Andreas dør, halvannet år gammel. Henrik er bare tre uker gammel.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, tar opp et stort lån på 1934 spesiedaler, antakelig for å sikre eiendommen til svigermoren Hedevig Altenburg.

 • Michael Skjelderup Müller, som skal bli Amalie Müllers svoger, blir født i Gjerpen, Fossum Skien. 

 • Skien får sin første avis; "Ugeblad for Skien". Julirevolusjonen i Paris blir raskt omtalt i lokalavisen. Skien er, gjennom en omfattende skipsfart og handel med tømmer, en by i nær kontakt med Europa, og kulturelle impulser, ideer og gjenstander fra kontinentet og England blir raskt spredt til handelsborgerskapet i byen.

 • Knud Ibsen, Henrik Ibsens far, overtar Altenburggården (Skistredet nr. 20) i Skien, og flere andre eiendommer etter sin svigermor, herunder et brenneri. Altenburggården er et hus med mange og store stuer både nedenunder og ovenpå. Her blir det ført et stort selskapelig liv, med stadige middagsselskaper og musikalske sammenkomster. Særlig i markedstiden er det mye liv i huset.

  Samtidig overtar Knud Ibsen forsørgeransvaret for de som bor her, det vil si svigermoren og svigerfarens søster, Christine Catharine Ploug, kjent som faster Ploug.

 • I Skien er det dette året kun 16 private skatteytere som kan måle seg med Knud Ibsen når det gjelder økonomisk velstand. Det går altså bra med forretningene hans.

  Byen har en betydelig økonomisk fremgang i disse årene, både innen skipsfart, eksport, produksjon og handelsliv. Byen er typisk for denne tiden i Norge; de nye kolonialvarene kommer i større mengder, og ingen annen yrkesgruppe har så stor tilvekst som manufaktur- og kolonialkjøpmenn.

  Skien får sitt første hotell på denne tiden, og om et par år kommer det til å bli etablert en avdeling av Norges Bank her.

 • Henrik Ibsen flytter med familien til den store Altenburggården. Henrik er fem år gammel. Hans far Knud står på høyden av sin velstand, men driver sine forretninger uforsiktig. Samme år kjøper faren også gården Venstøp utenfor Skien.

 • Knud Ibsen står midt i sine velmaktsdager. Han kjøper gården Venstøp fem kilometer nord for Skien. Som andre handelsmenn med god økonomi, anskaffer også han seg en lystgård i byens nærhet der familien kan tilbringe sommeren. Som alle andre byer har Skien åpen kloakk. På lystgården slipper man unna plagsom stank i sommervarmen. Her på Venstøp holder Ibsen travhester og har utendørs kjeglebane til fornøyelse for de mange gjestene. Som ivrig jeger lar han Skiens Skydeselskab få arrangere skiveskyting på gården, og Gjerpen Sogneselskab holder årsmøter i den rommelige salen.

 • Henrik Ibsen, fem og et halvt år gammel, blir innskrevet ved Borgerskolen i Skien. Her får han opplæring i lesning, skrivning, religion og grunnelementer fra geografi og naturlære. Fra annen klasse kommer så undervisning i tysk, historie, geometrisk tegning, stiløvelse og naturhistorie.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

  En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.

 • Knud Ibsen pantsetter sine eiendommer og alt annet han ellers eier. Dermed har han ikke mer eiendomsrett til gården Venstøp enn til noen av de andre verdier han ennå er nominelt i besittelse av. I desember skal det komme til å bli avertert offentlig auksjon over brenneriet, i januar kommer husdyrene til å bli solgt, i mai Altenburggården og 9. juni kommer det meste av innbo og løsøre til å gå på auksjon.

 • Henrik Ibsen er en gutt på syv år som flytter sammen med familien til gården Snipetorp på helårsbasis. Her skal familien komme til å bo frem til 1843-44.

 • Henrik Ibsens rike onkel Christopher Blom Paus kjøper en bygård på Snipetorp i Skien, dit Henrik flytter med familien, som nå har store økonomiske problemer. Henrik er femten år gammel nå, og går til konfirmasjonsundervisning hos prost Rode i Gjerpen. Han blir konfirmert i Gjerpen kirke i juni dette året. Han blir stående som nummer tre på kirkegulvet, til tross for sine utmerkede kunnskaper. Faren Knud mener det er fordi han selv, i motsetning til fedrene til de to som står øvest, ikke har råd til å bestikke presten med en kalvestek.

 • I dag blir det født en jente i Skien. Moren er tretten år gamle Andrea Andersdatter. I følge dåpsprotokollen fra Skien kirke får barnet navnet Julie Henriksdatter ved hjemmedåp 21. desember, og hun blir ført under kategorien "uægte" barn.

 • Henrik Ibsen er på besøk hjemme i Skien for å overvære sin eldste brors konfirmasjon.

 • Knud Ibsen får tillatelse til å oppføre en lang uthusfløy på eiendommen Snipetorp, hvor familien nå bor. Bygningene her ble reist etter brannen i 1777. Med utspring i Telemarksgaten snor Snipetorpgaten seg oppover i høyden med terrasser og bratte skrenter. De eldste borgerhusene har stramme og regelbundne fasader, og bak åpner det seg et mylder av uthusbygninger med svalganger, boder og bakhager. Denne bydelen i Skien skal i fremtiden komme til å bli det eneste sammenhengende miljøet som er igjen av Henrik Ibsens fødeby. Snipetorpgaten nr. 27 har leiligheter i både første og annen etasje.

 • Henrik Ibsens farmor Johanne Cathrine dør i Skien, 77 år gammel. Henrik er nitten.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet og legger stor vekt på vitnesbyrd. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Henrik Ibsens mormor Hedevig Christine dør i Skien, 84 år gammel.

 • Henrik Ibsen forlater Grimstad med båt. Samme dag utkommer skuespillet Catilina. Han stopper en uke i Skien før han reiser videre til Christiania.

 • Henrik Ibsens far Knud Ibsen setter inn en annonse i avisen i Skien, Bratsberg Amtstidende, der han annonserer for overfart til Amerika med skipet Valhalla. Skipet er utmerket solid og velbygget, annonserer han, det er nytt, og har plass til 130-150 emigranter til New York. Det kommer til å være ferdig i slutten av juni, og klart til å reise de første dagene i juli. Det kommer antakelig til å legge til i Graaten, som er det mest bekvemmelige stedet som emigrantene kan få brakt bagasjen sin om bord.

 • Gustav Lammers får bygget bedehus i Skien.

 • Henrik Ibsens søster Hedvig skriver til sin kusine Hanna Stenersen at hun lengter etter broren sin, som skal komme innom på besøk på vei til Krisitiania. Henrik har nølt, siden han ikke har visst om faren ville like at han kom. Han skal komme til å være hjemme i halvannen ukes tid, og faren tar ham med rundt og viser ham stolt frem. Han har jo skrevet dikt i avisene, og fått publisert et skuespill. Henrik bærer slengkappe og virker litt forlegen.

 • Gustav Adolph Lammers stifter den første indremisjonsforeningen i Skien. Henrik Ibsens søster Hedvig er hengiven tilhenger. Det går en vekkelsesbølge over landet. Henrik på sin side har liten sans for denne formen for gudelighet.

 • Gustav Adolph Lammers stifter den første indremisjonsforeningen i Skien. Henrik Ibsens søster Hedvig er hengiven tilhenger. Det går en vekkelsesbølge over landet. Henrik på sin side har liten sans for denne formen for gudelighet.

 • Gustav Lammers holder sin avskjedstale og fratrer sitt embete i Skien kirke. Etter å ha funnet sannheten er han blitt besværet" i samvittigheten. Han mener nå at statskirkens praksis er uforenlig med Guds ord, noe han utdyper i talen: Statskirken er ikke lenger Jesu Kristi sanne kirke. Forvaltningen av sakramentene og den påbudte absolusjon før nattverden er forkastelig; nattverden er nemlig bare for dem som i sannhet omvender seg til Gud – ikke for ubotferdige. Barnedåpen stred mot Kristi ord, mens konfirmasjonen leder til falske vitnesbyrd.

 • Gustaf Adolph Lammers, som nå er kommet svært på kant med statskirken, holder seg avskjedspreken i Skien kirke. Det er tydelig at han er blitt svært influert av Søren Kierkegaards religionskritikk. Noe av det som gjør det umulig for ham å fortsette i prestekallet, er dåpen og konfirmasjonen, som han omtaler som ene av hovedårsakene til kirkens fordervelse. Han vil ikke være med på dette skrekkelige spillet lenger.

 • Gustav Lammers utgir bladet Meddelelser til og fra de apostolisk-christelige Menigheder. Her hevder han at frimenigheter - over hele verden - er et Tidens Tegn" og frukt av en ny Aandens Udgydelse

 • Gustav Lammers avgår som forstander av Den frie apostolisk-christelige Menighed og vender tilbake til statskirken.

 • Henrik Ibsens mor Marichen dør, 70 år gammel. Hun har som gammel flyttet til sin datter Hedvig, blitt medlem av den lammerske menighet i Skien, og har vært rammet av en rekke slag. Forholdet til ektemannen Knud har lenge vært meget kjølig. Han drikker. Henrik er 41 år.

 • Henrik Ibsens far Knud sender brev til sin sønn, en siste utstrakt hånd med ønske om kontakt.

  Knud er nå 83 år gammel. Henrik er 47. Han har et svært anspent forhold til sin far, som han ikke har sett siden han forlot Skien som ung mann.

 • Henrik Ibsen skriver til sin far Knud for første gang på 25 år, etter at han har fått brev fra ham. Faren er 83 år gammel nå, og Henrik har ikke sett ham siden han forlot Skien som unggutt.

 • Henrik Ibsens far Knud skriver brev til sin sønn i München. Han har mottatt et brev fra Henrik, og det gjorde inntryk, da han ikke har hørt fra ham på 25 år. Men han kan fortelle at han kjenner til noe av det sønnen har skrevet: Brand, Peer Gynt, Kjærlighetens komedie, De unges forbund, som alle er blitt gitt til ham. Han har også lest Keiser og gallilæer. Nå er han en gammel mann. Han forteller litt sladder fra Skien, om en barndomsvenn av Henrik som er blitt gift med en kvinne han ikke ville ha; en tjenestejente.

 • Henrik Ibsens far, Knud Plesner Ibsen, dør, 80 år gammel

 • Henrik Ibsens far Knud dør i Skien. På sine gamle dager har han lest og grunnet mye overPeer Gynt og Keiser og gallilæer. det siste forsto han ikke, men han syntes det var stort anlagt.

 • Gustav Lammers, den innflytelsesrike predikanten som har skapt så store bølger i norsk kirkeliv, blir begravet i Skien.

 • Gustav Lammers, den innflytelsesrike predikanten som har skapt så store bølger i norsk kirkeliv, blir begravet i Skien.

 • Henrik Ibsen sender sine nedtegnelser fra barndommen til bergenseren Henrik Jæger, som skal komme til å bli Ibsens første biograf. Boken skal komme til å være ferdig til Ibsens 60-årsdag den 20. mars 1888. I skissen beskriver Ibsen barndomsminner fra Skien; hvordan han en dag ble tatt med opp i tårnet i kirken av barnepiken og fikk se den enestående utsikten derfra. Om guttenes liv i gatene, og inntrykk fra det lokale fengselet.

  Han skriver:

 • Henrik Ibsen sender sine nedtegnelser fra barndommen til bergenseren Henrik Jæger. Jæger skal komme til å bli Ibsens første biograf. Boken skal komme til å være ferdig til Ibsens 60-årsdag den 20. mars 1888.

  I skissen beskriver han barndomsminner fra Skien; hvordan han en dag ble tatt med opp i tårnet i kirken av barnepiken og fikk se den enestående utsikten derfra. Om guttenes liv i gatene, og inntrykk fra det lokale fengselet.

 • I dag kan leserne av Dagbladet lese et intervju med Henrik Ibsen Ibsen der han forteller at han kjenner til sagnet om rottefangeren fra Hamlen, men oppgir en annen modell for Rottejomfruen i sitt nye stykke Lille Eyolf.