Dato
1846

Knud Ibsen får tillatelse til å oppføre en lang uthusfløy på eiendommen Snipetorp, hvor familien nå bor. Bygningene her ble reist etter brannen i 1777. Med utspring i Telemarksgaten snor Snipetorpgaten seg oppover i høyden med terrasser og bratte skrenter. De eldste borgerhusene har stramme og regelbundne fasader, og bak åpner det seg et mylder av uthusbygninger med svalganger, boder og bakhager. Denne bydelen i Skien skal i fremtiden komme til å bli det eneste sammenhengende miljøet som er igjen av Henrik Ibsens fødeby. Snipetorpgaten nr. 27 har leiligheter i både første og annen etasje. Hovedbygningen og bryggerhuset har solide konstruksjoner og håndverksmessige kvaliteter, mens den lange uthusfløyen som Knud får bygget er langt mer primitiv, med dårlig fundamentering og et mylder av glugger, dører og paneler.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nasjonalbiblioteket (2005) Alt om Henrik Ibsen.

 

 

 

http://ibsen.nb.no/id/11111062.0