Andre navn
Knud Plesner Ibsen
Kjønn
Mann
Fødselsdato
3 oktober 1797
Fødselssted
Dødsdato
24 oktober 1877
Dødssted

Galleri

 • Henrik Ibsens far, Knud Plesner Ibsen, blir født i Skien.

 • Henrik Ibsens bestefar, bergenseren Henrik Johan Ibsen, som er skipskaptein, forliser utenfor Grimstad med skipet Charitas på vei hjem fra London. Hjemme sitter hans unge kone Johanne Cathrine, nybakt mor til gutten Knud.

 • I byen Skien bor det nå 1865 innbyggere. De er inndelt i flere samfunnsklasser; godseiere, embetsmenn, handelsmenn, håndverkere, småhuseiere og arbeidere. Dette klassesamfunnet er karakterisert ved stor mobilitet. Knud Ibsen, som skal bli Henrik Ibsens far om tre år, hører til handelsborgerskapet, men er også knyttet til godseiersjiktet ved slektskapsbånd.

 • De to som skal komme til å bli Henrik Ibsens foreldre, Knud Ibsen og Marichen Cornelia Altenburg gifter seg i Skien. Knud er gjennom sin far, Henrich Ibsen, og sin mor, Johanne Plesner, veletablert i patrisierklassen i Skien. Han har direkte og indirekte forbindelse til de rikeste og mest innflytelsesrike familiene i byen, og han har fått handelsbrev uten å måtte gå veien om å være skipper først, slik hans forfedre har måttet gjøre.

 • Henrik Ibsen blir født i Skien, i hjørneværelset i Stockmannsgårdens andre etasje i Skien. Hans far er en velstående kjøpmann som skal komme til å få store økonomiske problemer når Henrik fortsatt er en liten gutt. Moren Marichen er bekymret for sin førstefødte sønn Johan Andreas, som er halvannet år gammel og syk. Stockmannsgården er en to-etasjers bygning som ligger ved torvet, på det ene hjørnet av kirken. Her driver Knud Ibsen sin første detaljhandel. Bygningen skal komme til å brenne under den store bybrannen i 1886.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, tar opp et stort lån på 1934 spesiedaler, antakelig for å sikre eiendommen til svigermoren Hedevig Altenburg.

 • Skien får sin første avis; "Ugeblad for Skien". Julirevolusjonen i Paris blir raskt omtalt i lokalavisen. Skien er, gjennom en omfattende skipsfart og handel med tømmer, en by i nær kontakt med Europa, og kulturelle impulser, ideer og gjenstander fra kontinentet og England blir raskt spredt til handelsborgerskapet i byen.

 • Knud Ibsen, Henrik Ibsens far, overtar Altenburggården (Skistredet nr. 20) i Skien, og flere andre eiendommer etter sin svigermor, herunder et brenneri. Altenburggården er et hus med mange og store stuer både nedenunder og ovenpå. Her blir det ført et stort selskapelig liv, med stadige middagsselskaper og musikalske sammenkomster. Særlig i markedstiden er det mye liv i huset.

  Samtidig overtar Knud Ibsen forsørgeransvaret for de som bor her, det vil si svigermoren og svigerfarens søster, Christine Catharine Ploug, kjent som faster Ploug.

 • I Skien er det dette året kun 16 private skatteytere som kan måle seg med Knud Ibsen når det gjelder økonomisk velstand. Det går altså bra med forretningene hans.

  Byen har en betydelig økonomisk fremgang i disse årene, både innen skipsfart, eksport, produksjon og handelsliv. Byen er typisk for denne tiden i Norge; de nye kolonialvarene kommer i større mengder, og ingen annen yrkesgruppe har så stor tilvekst som manufaktur- og kolonialkjøpmenn.

  Skien får sitt første hotell på denne tiden, og om et par år kommer det til å bli etablert en avdeling av Norges Bank her.

 • Henrik Ibsen flytter med familien til den store Altenburggården. Henrik er fem år gammel. Hans far Knud står på høyden av sin velstand, men driver sine forretninger uforsiktig. Samme år kjøper faren også gården Venstøp utenfor Skien.

 • Knud Ibsen står midt i sine velmaktsdager. Han kjøper gården Venstøp fem kilometer nord for Skien. Som andre handelsmenn med god økonomi, anskaffer også han seg en lystgård i byens nærhet der familien kan tilbringe sommeren. Som alle andre byer har Skien åpen kloakk. På lystgården slipper man unna plagsom stank i sommervarmen. Her på Venstøp holder Ibsen travhester og har utendørs kjeglebane til fornøyelse for de mange gjestene. Som ivrig jeger lar han Skiens Skydeselskab få arrangere skiveskyting på gården, og Gjerpen Sogneselskab holder årsmøter i den rommelige salen.

 • I Nordsjøen er det forferdelige stormer denne høsten, og en rekke skip går ned, blant dem noen som Henrik Ibsens far har medeierskap i.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, kjøper den ene av Venstøp-gårdene i Gjerpen. Eiendommen har i ulike faser tilhørt hans naboer og nære og fjerne slektninger.

 • Knud Ibsen pantsetter sine eiendommer og alt annet han ellers eier. Dermed har han ikke mer eiendomsrett til gården Venstøp enn til noen av de andre verdier han ennå er nominelt i besittelse av. I desember skal det komme til å bli avertert offentlig auksjon over brenneriet, i januar kommer husdyrene til å bli solgt, i mai Altenburggården og 9. juni kommer det meste av innbo og løsøre til å gå på auksjon.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

  En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.

 • Henrik Ibsen, som er en gutt på syv år, flytter dette året sammen med familien til gården Venstøp, som et resultat av farens økonomiske problemer. Gården er temmelig forfallen etter å ha stått ubebodd i flere år. Han begynner sannsynligvis på den skolen som kammerherre og jernverkseier Severin Løvenskiold til Fossum har opprettet for barn av funksjonærer og jernverksarbeidere. Han har antakelig også fått noe undervisning hos Knud Ibsens omgangsvenn, klokker Christen Lund, som driver privatskole på sin gård Århus.

 • I dag blir det født en jente i Skien. Moren er tretten år gamle Andrea Andersdatter. I følge dåpsprotokollen fra Skien kirke får barnet navnet Julie Henriksdatter ved hjemmedåp 21. desember, og hun blir ført under kategorien "uægte" barn.

 • Knud Ibsen får tillatelse til å oppføre en lang uthusfløy på eiendommen Snipetorp, hvor familien nå bor. Bygningene her ble reist etter brannen i 1777. Med utspring i Telemarksgaten snor Snipetorpgaten seg oppover i høyden med terrasser og bratte skrenter. De eldste borgerhusene har stramme og regelbundne fasader, og bak åpner det seg et mylder av uthusbygninger med svalganger, boder og bakhager. Denne bydelen i Skien skal i fremtiden komme til å bli det eneste sammenhengende miljøet som er igjen av Henrik Ibsens fødeby. Snipetorpgaten nr. 27 har leiligheter i både første og annen etasje.

 • Henrik Ibsens far Knud Ibsen setter inn en annonse i avisen i Skien, Bratsberg Amtstidende, der han annonserer for overfart til Amerika med skipet Valhalla. Skipet er utmerket solid og velbygget, annonserer han, det er nytt, og har plass til 130-150 emigranter til New York. Det kommer til å være ferdig i slutten av juni, og klart til å reise de første dagene i juli. Det kommer antakelig til å legge til i Graaten, som er det mest bekvemmelige stedet som emigrantene kan få brakt bagasjen sin om bord.

 • Gustaf Adolph Lammers, som nå er kommet svært på kant med statskirken, holder seg avskjedspreken i Skien kirke, hvor han har vært sogneprest siden 1848. Det er tydelig at han er blitt svært influert av Søren Kierkegaards religionskritikk. Etter å ha funnet sannheten er han blitt "besværet i samvittigheten". Han mener nå at statskirkens praksis er uforenlig med Guds ord. Det er dette han taler om i dag.

 • Henrik Ibsen skriver til sin far Knud for første gang på 25 år, etter at han har fått brev fra ham. Faren er 83 år gammel nå, og Henrik har ikke sett ham siden han forlot Skien som unggutt.

 • Henrik Ibsen og hans Suzannah har slått seg til i Molde etter å ha tilbrakt en måned i Trondheim, hvor de blant annet har vært sammen med Suzannahs stemor Magdalene Thoresen. Her i Molde tar de inn på det nybygde Hotell Alexandra. De som betrakter dem ser et tilbaketrukket og fåmælt ektepar som gjør lite av seg. Ofte kan Henrik observeres mens hans står for seg selv ved sjøkanten og ser utover fjorden -- noen ganger i timevis. Havet virker velgjørende på ham. Vittige tunger i byen mener han har mistet et kronestykke i vannet, og står og ser etter det.