Dato
juni 1835

Henrik Ibsen, som er en gutt på syv år, flytter dette året sammen med familien til gården Venstøp, som et resultat av farens økonomiske problemer. Gården er temmelig forfallen etter å ha stått ubebodd i flere år. Han begynner sannsynligvis på den skolen som kammerherre og jernverkseier Severin Løvenskiold til Fossum har opprettet for barn av funksjonærer og jernverksarbeidere. Han har antakelig også fått noe undervisning hos Knud Ibsens omgangsvenn, klokker Christen Lund, som driver privatskole på sin gård Århus. I tillegg har han vært en mindre flittig elev ved søndagsskolens tegneskole, og dessuten fått undervisning i tegning og maling av Mikkel Mandt.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

https://nbl.snl.no/Henrik_Ibsen og

Nygaard, J. (2013). «-af stort est du kommen»: Henrik Ibsen og Skien. [Oslo], Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. s. 114 og

Mosfjeld, O. (1949). Henrik Ibsen og Skien: en biografisk og litteratur-psykologisk studie. Oslo, Gyldendal. s. 71