Dato
13 desember 1843

I dag blir det født en jente i Skien. Moren er tretten år gamle Andrea Andersdatter. I følge dåpsprotokollen fra Skien kirke får barnet navnet Julie Henriksdatter ved hjemmedåp 21. desember, og hun blir ført under kategorien "uægte" barn.

Dåpen blir bekreftet under en gudstjeneste i Skien kirke den 28. januar. Her blir faren oppgitt å være Henrik Walstrøm. Men det vil siden bli påpket at det ikke fins noen med dette navnet i Skien, Gjerpen eller omegn på denne tiden, og dette kommer siden til å bringe Ibsenforskere til å diskutere om det kan være Henrik Ibsen, som nå er femten år gammel, som er far til lille Julie. Det vil i så fall kunne forklare hvorfor han forlater Skien på denne tiden, reiser til Grimstad for å bli apotekerlæring og bryter kontakten med familien nesten totalt.

Det kommer til å knytte seg stor uenighet til dette spørsmålet, og kildene kommer til å bli grundig gransket og diskutert. Det kommer også til å bli spekulert i om det kan være Knud Ibsen som kan være far til barnet.

Andrea flytter fra Skien, og man kommer til å finne henne igjen i Bø i Telemark som konfirmant, og siden som brud når hun som 24-åring gifter seg med en telemarking ved navn Peder Pedersen, som også er 24 år gammel. Med ham kommer hun til å få fem barn på ti år.

Julie kommer til å dø som treåring.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mørkhagen, S. (2019). Ibsen : «... den mærkelige Mand». Oslo: Gyldendal. s. 60-65

og

Slakter teori om Ibsen-barn. (29.10.2019). Klassekampen.

https://arkiv.klassekampen.no/article/20191029/ARTICLE/191029974