Image
Fra det gamle Skien. I Telemark museum. Digitalt museum
Dato
1830

Skien får sin første avis; "Ugeblad for Skien". Julirevolusjonen i Paris blir raskt omtalt i lokalavisen. Skien er, gjennom en omfattende skipsfart og handel med tømmer, en by i nær kontakt med Europa, og kulturelle impulser, ideer og gjenstander fra kontinentet og England blir raskt spredt til handelsborgerskapet i byen.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nasjonalbiblioteket (2005) Alt om Henrik Ibsen.

http://ibsen.nb.no/id/11111062.0