Galleri

 • Representantene som skal bli landets første nasjonalforsamling møtes på Eidsvold. Hele landet har sendt sine representanter, bortsett fra Nordland og Finnmark - posten nordover har vært for sen. 112 representanter møtes i Carsten Ankers hjem mens verten selv er i England for å tale Norges sak der. Det er viktig at stormaktene ikke ser på hendelsene i Norge som opprør og revolusjon. To grupper skal komme til å stå mot hverandre i forhandlingene; unionspartiet og selvstendighetspartiet.

 • Nicolai Wergeland er på Eidsvold, blant de som skal undertegne den norske grunnloven. Uforberedt blir han hentet inn til et stormøte hvor han må forsvare seg mot anklager om at han han fornærmet forsamlingen i en av sin taler, og derfor bør bortvises. Han er kjent som en selvhøytidelig bergenser som liker å høre sin egen stemme. Han er kommet svært godt forberedt til Eidsvold, med et eget utkast til grunnlov i bagasjen, men han blir utsatt for spydigheter og bakvaskelser.

 • Flora Tristan, som skal komme til å bli Paul Gauguins mormor, og dessuten en viktig sosialistisk aktivist og forfatter, er en ung kvinne på atten år som har bodd sammen med moren i Paris i to år. Hun gifter seg med André Chazal, som er litograf av god familie. Etter hvert skal de to komme til å få tre barn; to sønner, og Aline, som skal komme til å bli Paul Gauguins mor, og som blir født på landet, dit moren har flyttet da økonomien ble dårlig. Chazal er svært forelsket i sin vakre kone, men forstår henne ikke, og er dessuten svært sjalu.

 • Skien får sin første avis; "Ugeblad for Skien". Julirevolusjonen i Paris blir raskt omtalt i lokalavisen. Skien er, gjennom en omfattende skipsfart og handel med tømmer, en by i nær kontakt med Europa, og kulturelle impulser, ideer og gjenstander fra kontinentet og England blir raskt spredt til handelsborgerskapet i byen.

 • I Paris er det revolusjonære opptøyer rettet mot Karl 10.s reaksjonære regjering. Den utløsende årsaken til revolusjonen er de såkalte juliordonnansene, som ble fremlagt i går. De innebærer blant annet innskrenkning av stemmeretten, det nyvalgte kammeret er blitt oppløst før det har rukket å tre sammen, og det er blitt innført vesentlige innskrenkninger i ytrings- og trykkefriheten.

  Det første sammenstøtet denne dagen finner sted når politiet begynner å beslaglegge opposisjonelle avisers lokaler og trykkpresser. Etter tre dager abdiserer kongen og flykter til England.

 • Alfred Tennysons venn Arthur Hallam får et slag (cerebral hæmorrhage) mens han ferierer i Wien, og dør. Tapet av vennen er oppskakende på Tennyson, men inspirerer ham også til å skrive et utall vers som skal komme til å bli ansett som blant den vakreste poesien skrevet i England. Men etter dette skriver han nesten ikke noe på ti år.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

  En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.

 • Amalie og August Müller er i England og laster skipet. De skal tilbringe julen i havs. Det gruer hun for. Ettervinteren tilbringer de i Bergen.

 • Magnetisør Carl Hansen fra Odense kommer i de kommende fem årene til å oppholde seg i England, der han studerer hypnose.

 • Jessie Lipscomb, Camille Claudels venninne og kollega som hun deler atelier med, forlover seg med sin barndomsvenn William Elborne.

 • Jessie Lipscomb, Camille Claudels venninne og kollega som hun deler atelier med, forlover seg med sin barndomsvenn William Elborne.

 • I Englands sørvestlige deler raser en snøstorm i flere dager. 14 skip synker utenfor kysten, og 220 mennesker omkommer.