Image
Karl X
Dato
26 juli 1830

I Paris er det revolusjonære opptøyer rettet mot Karl 10.s reaksjonære regjering. Den utløsende årsaken til revolusjonen er de såkalte juliordonnansene, som ble fremlagt i går. De innebærer blant annet innskrenkning av stemmeretten, det nyvalgte kammeret er blitt oppløst før det har rukket å tre sammen, og det er blitt innført vesentlige innskrenkninger i ytrings- og trykkefriheten.

Det første sammenstøtet denne dagen finner sted når politiet begynner å beslaglegge opposisjonelle avisers lokaler og trykkpresser. Etter tre dager abdiserer kongen og flykter til England.

De dypereliggende årsakene til revolusjonen finnes i regimets anstrengelser for å føre forholdene i Frankrike tilbake til situasjonen før revolusjonen i 1789. Særlig er denne prosessen blitt markert etter at Karl 10. overtok tronen i 1824.

Nasjonalgarden er oppløst, adelen er blitt tilkjent erstatning for tapene under revolusjonen, og prestene har begynt å undervise i skolene. Adelen og geistligheten preger det franske samfunnet. Revolusjonens kjernetropper er byborgerne i Paris, håndverkere og arbeidere.

Hendelsene kommer til å få stor betydning for den politike utviklingen i hele Europa i tiden som kommer.

Personer
Korrekturlest?
Ja