Galleri

  • I Paris er det revolusjonære opptøyer rettet mot Karl 10.s reaksjonære regjering. Den utløsende årsaken til revolusjonen er de såkalte juliordonnansene, som ble fremlagt i går. De innebærer blant annet innskrenkning av stemmeretten, det nyvalgte kammeret er blitt oppløst før det har rukket å tre sammen, og det er blitt innført vesentlige innskrenkninger i ytrings- og trykkefriheten.

    Det første sammenstøtet denne dagen finner sted når politiet begynner å beslaglegge opposisjonelle avisers lokaler og trykkpresser. Etter tre dager abdiserer kongen og flykter til England.