Dato
1833

I Skien er det dette året kun 16 private skatteytere som kan måle seg med Knud Ibsen når det gjelder økonomisk velstand. Det går altså bra med forretningene hans.

Byen har en betydelig økonomisk fremgang i disse årene, både innen skipsfart, eksport, produksjon og handelsliv. Byen er typisk for denne tiden i Norge; de nye kolonialvarene kommer i større mengder, og ingen annen yrkesgruppe har så stor tilvekst som manufaktur- og kolonialkjøpmenn.

Skien får sitt første hotell på denne tiden, og om et par år kommer det til å bli etablert en avdeling av Norges Bank her.

Mange av de nye handelsmennene står i forbindelse med handelshusene i Hamburg som driver aktiv markedsføring i Norge.

Knud Ibsen er en representant for den nye holdningen til økonomi som brer seg under oppgangstiden på 1830-tallet. Stadig flere blir velstående, mer på bakgrunn av kreditt enn formue. Tidligere har man avviklet sin gjeld i oppgangstid, nå øker man den.

Det nye er en kombinasjon av blomstrende næringsliv kombinert med økende gjeldsstiftelse. Samtidig mangler man det moderne samfunnets muligheter til, gjennom forsikringer og investeringer, å kunne sikre seg mot nød i fremtiden.

Personer
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nasjonalbiblioteket (2005) Alt om Henrik Ibsen.

http://ibsen.nb.no/id/11111062.0