Fra dato

Til dato

 • I Arendal utgi den norske presten og folkeminnesamleren Andreas Faye boken Norske Sagn. Faye har for et par år siden vært på en stor reise i Europa, der han blant annet har fulgt forelesninger av filosofen Schleiermacher og besøkt Goethe i Weimar. Boken hans er den første folkloristiske boken som utkommer i Norge, og målet med den er å hente opp fra folkedypet viktig kulturstoff som kan brukes i kampen for norsk selvstendighet.

 • Frits Schlegel blir student ved Metropolitanskolen i København. Han skal komme til å blil Regine Olsens huslærer, og etter hvert også hennes ektemann.

 • Henrik Ibsen flytter med familien til den store Altenburggården. Henrik er fem år gammel. Hans far Knud står på høyden av sin velstand, men driver sine forretninger uforsiktig. Samme år kjøper faren også gården Venstøp utenfor Skien.

 • Nicolai Wergeland går i disputt med dikteren Welhaven og hans venner. Han går hardt ut, med å oppfordre til at  Welhavens dikt "Norges Dæmring" offentlig brennes.

 • Alfred Tennysons venn Arthur Hallam får et slag (cerebral hæmorrhage) mens han ferierer i Wien, og dør. Tapet av vennen er oppskakende på Tennyson, men inspirerer ham også til å skrive et utall vers som skal komme til å bli ansett som blant den vakreste poesien skrevet i England. Men etter dette skriver han nesten ikke noe på ti år.

 • I København ved Kunstakademiet blir det nå tillatt med kvinnelige aktmodeller. Maleren Christopher Wilhelm Eckersberg er professor ved akademiet, og han innfører studier av den kvinnelige akten. Før har aktmaleriet utelukkende vært en øvelse, et trinn på veien til det mer betydningsfulle historiemaleriet; men nå vil Eckersberg at sjangeren skal få en egen verdi gjennom å gi aktbildet en streng komposisjon og narrative kvaliteter.

 • Knud Ibsen står midt i sine velmaktsdager. Han kjøper gården Venstøp fem kilometer nord for Skien. Som andre handelsmenn med god økonomi, anskaffer også han seg en lystgård i byens nærhet der familien kan tilbringe sommeren. Som alle andre byer har Skien åpen kloakk. På lystgården slipper man unna plagsom stank i sommervarmen. Her på Venstøp holder Ibsen travhester og har utendørs kjeglebane til fornøyelse for de mange gjestene. Som ivrig jeger lar han Skiens Skydeselskab få arrangere skiveskyting på gården, og Gjerpen Sogneselskab holder årsmøter i den rommelige salen.

 • I Skien er det dette året kun 16 private skatteytere som kan måle seg med Knud Ibsen når det gjelder økonomisk velstand. Det går altså bra med forretningene hans.

  Byen har en betydelig økonomisk fremgang i disse årene, både innen skipsfart, eksport, produksjon og handelsliv. Byen er typisk for denne tiden i Norge; de nye kolonialvarene kommer i større mengder, og ingen annen yrkesgruppe har så stor tilvekst som manufaktur- og kolonialkjøpmenn.

  Skien får sitt første hotell på denne tiden, og om et par år kommer det til å bli etablert en avdeling av Norges Bank her.

 • Camilla Wergeland blir malt av Jacob Munch. Hun er tyve år gammel.

 • I Bergen blir dette året Anders Olsen Thue, kjent i byen som drageren Tippe Tue, gift med sin Elisabeth. Burdommen er 29 år gammel, bruden er 46. Om mange år skal han komme til å bli portrettert som Tippe Tue av Amalie Skram i Hellemyrsfolket.

 • Oscar I, som er Karl Johans sønn, er på reise i Norge, fra Christiania langs kysten til Bergen, og derfra over Lærdal og Valdres tilbake til Christiania.

  Under oppholdet i Bergen blir det holdt en festforestilling for ham i teaterhuset i Engen. De seksten plassene på galleriet midt foran scenen, der prinsen og hans følge sitter, skal siden kommer til å bli kalt Prinselosjen og ansett som teaterhusets mest fasjonable plasser.

  Under denne delen av balkongen er det et stort rom for stående publikummere. På folkemunne blir den kalt Utmarken.

 • Christian Winther innser at han ikke kommer til å få kvinnen han svermer for, jomfru Müffelmann. Han forlover seg med Sophie Hansen, en ung pike fra enkle kår, og presenterer henne for familien og vennekretsen. Han prøver også å få et prestekall, men mislykkes. Men forlovelsen blir etter hvert en plage for ham, og Sophie, som elsker ham, forlanger å få vite sannheten. Det kommer til et brudd mellom de to, men hun forsetter å være gjest i hans familie. Sophie skal komme til å bli 88 år gammel, og dør først i 1900.