Illustrasjon
Fra Moderne Kunst in Meister-Holzschnitten. (1900).  (Vol. IX). Berlin: Berlin Verlag von Rich. Bong.