Illustrasjon
Fra Moderne Kunst in Meister-Holzschnitten. (1900). (Vol. IX). Berlin: Berlin Verlag von Rich. Bong.
 • I Danmark blir det sendt ut en sirkulær fra myndighetene med overskriften «Tilsyn med Anvendelsen af den dyriske Magnetisme». Hensikten er å så satt en stopper for de populære forestillingene der magnetisører og taskenspillere underholder med hypnose og andre spektakulær triks.

 • I Danmark er det økonomiske nedgangstider. Pengevesenet har brutt sammen og statsbankerotten er en kjensgjerning. København mister sin betydning som handelslivets sentrum, nå er det Hamburg som tar føringen.

  Dette året kommer en første bølge av fallitter; 39 handelshus går konkurs. Senere skal det bli flere.

 • Den er dramatiske økonomiske nedgangstider i Norge. Det begynner med at de store handelshusene i Drammen faller. Deretter følger Christiania, og frem mot 1830 har de fleste kjøpmenn og store handelshus på Østlandet og Sørlandet gått konkurs.

  Dermed blir toppen kakket av det gamle bysamfunnet. En hel samfunnsorden går i graven. De som overtar, danner ikke noe nytt patrisiat. I stedet blir handel og skipsfart spredt på en rekke ulike hender.

  Sosialt sett skjer det en nedjevning av den sosiale overklassen i østlands- og sørlandsbyene.

 • I Skien er det dette året kun 16 private skatteytere som kan måle seg med Knud Ibsen når det gjelder økonomisk velstand. Det går altså bra med forretningene hans.

  Byen har en betydelig økonomisk fremgang i disse årene, både innen skipsfart, eksport, produksjon og handelsliv. Byen er typisk for denne tiden i Norge; de nye kolonialvarene kommer i større mengder, og ingen annen yrkesgruppe har så stor tilvekst som manufaktur- og kolonialkjøpmenn.

  Skien får sitt første hotell på denne tiden, og om et par år kommer det til å bli etablert en avdeling av Norges Bank her.

 • Henrik Ibsens far, Knud Ibsen, er kommet i prekære økonomiske vanskeligheter, og må pantsette alt han eier. Han mister alle sine skip i skipsforlis, og taper også alle penger han har investert i et brennevinsbrenneri på grunn av dårlige tider. Han er 42 år gammel.

  En årsak til problemene kan være den kommende krisen i trelasthandelen i England (1836-39). Og han er ikke alene: En rekke andre rike kjøpmenn i Skiensområdet får etter hvert tilsvarende økonomiske problemer.

 • Næringsprivilegiene oppheves, og handels- og håndverksnæringene begynner å vokse kraftig i Norge.

 • Den første handelsbanken etableres i Kristiania

 • Verdens første verdensomspennende fiansielle krise er et faktum. Etter noen gode oppgangsår, blir det nå nedgangstider både i USA og England, så vel som i esten av Europa.

  Krisen skal siden bli kalt The Panic of 1857.

  I Danmark er det også krise. Den rammer som en farsott. Børsen i København preges av ren panikkstemning. En rekke vel ansette forretningshus stopper sine betalinger

 • Olav Asmundsson Vinje, som har lagt ut på sin reise til fots mot Trondheim for å være med på kongekroningen, er kommet til Kongsvinger. Her holder ekteparet Thomasine og Jonas Lie, som giftet seg på pinsekvelden, en liten fest for ham.

 • Norge innfører metrisk mål og vekt. Kroner og øre kommer i bruk som valuta, og kroneverdien festes til internasjonal gullstandard.

 • I Kristiania kan en hore som er såkalt «privatboende offentlig» tjene 75 kroner i uken. 50 av disse går med til faste utgifter, først og fremst til husleien, så det er sjelden at horene klarer å spare opp penger; alt går med til det daglige strevet for å overleve. En kvinne som jobber full jobb på fabrikk, for eksempel på et spinneri, tjener til sammenlikning 8-10 kroner i uken. En kvinnelig dagarbeider tjener 6-7 kroner i uken, og en hushjelp har en årslønn på 75-100 kroner eksklusive kost og losji.

 • I Arendal og Stavanger er det økonomisk krakk, og det er økonomisk krise i landets hovednæringer

 • I Arendal og Stavanger er det økonomisk krakk, og det er økonomisk krise i landets hovednæringer

 • I København er denne sommeren uvanlig varm. Mange opplever mange økonomiske nedgangstider etter omsetningsfesten som har pågått foregående år. En rekke konkurser og eierskifter foregår i det københavnske forlystelseslivet.

  Verst går det ut over de som har lånt penger til spekulasjon.

  Det raser også en influensaepidemi i byen. Den skal komme til å vare i over et halvt år, og den kommer også til å blusse opp i 1891.

 • Kristiania opplever et stor økonomisk krakk

 • I Kristiania er det de siste 40-50 årene blitt bygget mange nye fabrikker langs Akerselva. Her trengs det arbeidskraft, samtidig som det har vært overskudd av folk rundt i bygdene som har trengt inntekt. Resultatet har vært en stigende innflytting fra hele Østlandet og en sterk innvandring av svensker fra de nærmeste grensetraktene. Slik har det gått til at byen de siste ti årene er blitt Europas raskest voksende hovedstad.

 • President Theodore Roosevelt starter antitrusttiltak mot amerikanske selskaper etter at store truster tilegner seg mer og mer monopol.