Dato
22 mai 1875

Norge innfører metrisk mål og vekt. Kroner og øre kommer i bruk som valuta, og kroneverdien festes til internasjonal gullstandard.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2

og

https://snl.no/M%C3%A5l_og_vekt_i_Norge