Dato
1895

Sverige sier ensidig opp Melomriksloven. Dette skal etter hvert komme til å dreie norsk næringsliv i unionsfiendtlig retning.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2