Dato
1839

Næringsprivilegiene oppheves, og handels- og håndverksnæringene begynner å vokse kraftig i Norge.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2