Dato
1848

Den første handelsbanken etableres i Kristiania

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ferguson, R. (1996). Henrik Ibsen: mellom evne og higen. [Oslo], Cappelen. s. 465