Fra dato

Til dato

 • Søren Kierkegaard skriver et brev til sin fetter Hans Peter Kierkegaard. Han vil gjerne gi fetteren noen råd om hvordan han skal forholde seg til livet. Særlig viktig er det å få frem betydningen av å elske seg selv. Søren bruker lang tid på brevet. Han skriver: «Kære Peter! Glædeligt Nytår! Gå omkring og gratulere gjør jeg aldrig; skrive en Gratulation gjør jeg kun sjeldent, undtagelsesvis - men Du hører også til Undtagelserne.

 • Den tredje koleraepidemien raser over verden.

 • Den første handelsbanken etableres i Kristiania

 • I Danmark utkjempes en politisk kamp om grunnloven.

 • De danske vestindiske øyers guvernør Guvernør Peter von Scholten erklærer fra Fort Frederik at alle slaver er frigjort.

 • Dr. Semmelweiss' avhandling om årsakene til og midlene som barselfeber publiseres

 • Dr. Semmelweiss' avhandling om årsakene til og midlene som barselfeber publiseres

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Maleriet Brudeferden i Hardanger bilr malt av de to malerne Hans Gude og A. Tidemand i Düsseldorf. Hans Gude er 23 år gammel. Adolph Tidemand er 34.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Alvers far, selger gården Alver, som er gården han kommer fra i Alversund, til sin bror Jon Monsen Alver for 270 spesidaler. Av disse må Jon låne 80 spesidaler.

 • Bjørnstjerne Bjørnson er en ung mann som er sterkt grepet av februarrevolusjonen i Frankrike. Tankene og inntrykkene han får skal komme til å prege ham for resten av livet. I tillegg blir han denne våren utsatt for store personlige påkjenninger: Faren, sognepresten Peder Bjørnson, han havnet i en langvarig konflikt med to militære embedsmenn. Etter en lang tids strid, som også har havnet i Romsdals Budstikke, blir faren suspendert som sogneprest i Nesset. Selv om Bjørnstjerne står i opposisjon mot farens autoritære livsholdning, syns han at han må være lojal mot faren og familien.

 • Auguste Rodin er blitt åtte går gammel og blir sendt på kostskole i Beauvais. På denne måten er han trygg for revolusjonen som bryter ut i Paris dette året, og som gjør byen til et utrygt sted. Men skolepengene er en stor utgift for familien, og Auguste er en heller dårlig elev. Han skulker timer, og får dårlige karakterer, særlig i matte. En av årsakene kan være at han er svært nærsynt, og har problemer med å se hva som står skrevet på tavlen.

 • Søren Kierkegaard skriver et brev til sin fetter Hans Peter Kierkegaard, som han har et nært og fortrolig forhold til. Hans Peter er krøpling, men intellektuelt sett er han en oppegående mann, og han er en av de få som har tillatelse til å besøke Søren på bestemte tidspunkter. Da snakker de to fetrene gjerne om Guds rike, og Hans Peter leser sin berømte fetters skrifter med stor iver. Han setter stor pris på Sørens kjærlige oppmerksomhet og gjestfrihet; han vet godt at fetteren helst holder fremmede på trygg avstand.

   

 • Adolph Tidemand, som nå er 34 år gammel, maler bildet Haugianerne. (Om fire år kommer han til å male en ny versjon av bildet på oppdrag fra Nasjonalgalleriet. )

 • Den danske kong Christian den åttende, som Søren Kierkegaard for noen måneder siden var på audiens hos, dør av en forkjølelse han pådro seg da han stor barhodet på dekket av et skip for å ta avskjed med besetningen, som skulle til den fjerne østen. Hans livlege forsøker å helbrede ham ved årelating, men det går betennelse i såret, og den fører i sin tur til blodforgiftning, som fører til at han dør denne dagen, i en alder av 61 år. Allerede i morgen kommer Frederik den syvende til å bli utropt som ny konge.