Dato
1848

Bjørnstjerne Bjørnson er en ung mann som er sterkt grepet av februarrevolusjonen i Frankrike. Tankene og inntrykkene han får skal komme til å prege ham for resten av livet. I tillegg blir han denne våren utsatt for store personlige påkjenninger: Faren, sognepresten Peder Bjørnson, han havnet i en langvarig konflikt med to militære embedsmenn. Etter en lang tids strid, som også har havnet i Romsdals Budstikke, blir faren suspendert som sogneprest i Nesset. Selv om Bjørnstjerne står i opposisjon mot farens autoritære livsholdning, syns han at han må være lojal mot faren og familien. Han har konsentrasjonsproblemer på skolen, og etter hvert blir han en man legger merke til fordi han ikke deltar i aktivitetene sammen med de andre skoleelevene. Han er ofte tungsindig og innadvendt, men noen ganger også oppfarende og uvøren.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja