Galleri

  • Bjørnstjerne Bjørnson er elleve år gammel og begynner på skole i Molde. Her skal han gå til 1849.

  • Bjørnstjerne Bjørnson er en ung mann som er sterkt grepet av februarrevolusjonen i Frankrike. Tankene og inntrykkene han får skal komme til å prege ham for resten av livet. I tillegg blir han denne våren utsatt for store personlige påkjenninger: Faren, sognepresten Peder Bjørnson, han havnet i en langvarig konflikt med to militære embedsmenn. Etter en lang tids strid, som også har havnet i Romsdals Budstikke, blir faren suspendert som sogneprest i Nesset. Selv om Bjørnstjerne står i opposisjon mot farens autoritære livsholdning, syns han at han må være lojal mot faren og familien.

  • Henrik Ibsen og hans Suzannah har slått seg til i Molde etter å ha tilbrakt en måned i Trondheim, hvor de blant annet har vært sammen med Suzannahs stemor Magdalene Thoresen. Her i Molde tar de inn på det nybygde Hotell Alexandra. De som betrakter dem ser et tilbaketrukket og fåmælt ektepar som gjør lite av seg. Ofte kan Henrik observeres mens hans står for seg selv ved sjøkanten og ser utover fjorden -- noen ganger i timevis. Havet virker velgjørende på ham. Vittige tunger i byen mener han har mistet et kronestykke i vannet, og står og ser etter det.

  • Henrik Ibsen og hans Suzannah ankommer Kristiania etter tre dagers båtreise med postbåten "Arendal"  fra Bergen. De tar inn på Grand hotell. De kommer til å bli i byen i ni i dager. På reisen har de stoppet i Stavanger, hvor de har besøkt rektor Johannes Steen og også truffet Alexander Kielland. Underveis til Stavanger har Ibsen også kommet i kontakt med geologen Hans Henrik Reusch og journalisten og forfatteren Peter Rosenkrantz Johnsen. 

  • Bjørnstjerne Bjørnson avduker Alexander Kiellands monument i Molde. Her er talen hans: «En Del Venner af Alexander Kielland har reist ham dette Mindesmærke i Molde Park. Ingen norsk Stormands Minde er viet til et skjønnere Sted. Alle, som kommer hid, hilser ham i hans Rige: han var en Natur-Elsker og Skjønheds-Dyrker. Den sydlandske yppige Vækstrigdom, vi staar i, med den kjølige norske Fjeldring der langt ude, -det er som at være sammen med ham igjen.