Dato
1848

Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet og legger stor vekt på vitnesbyrd. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater. Han har lest flere av Kierkegaards skrifter, og anbefaler sine venner særlig å lese Øieblikket, da han mener dette vil klarne deres syn på statskirken. I de kommende årene skal han komme til å komme mer og mer på kant med statskirken.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://no.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolph_Lammers og Dyrerud, T. A., et al. (2013). Kierkegaard og Norge. Oslo, Forl. Press Nasjonalbiblioteket. s. 40-41