Image
Karl 9. (1550-1611)
Dato
15 mars 1607

I dag blir Karl 9. kronet til konge over Sverige. Han er 57 år gammel. Under kroningseremonien bærer han et smykke som er utformet på en slik måte at man siden kommer til å anta at han har etablert en ridderorden, Jehovaordenen.

Den svenske kongemakten har lenge hatt et sterkt ønske om å sikre seg adgang til Atlanterhavet over norsk territorium. Dette harved siden av overherredømmet rundt Østersjøen vært det viktigste utenrikspolitiske målet for svenske monarker. Nå har etter hvert den svenske ekspansjonen mot nord Nord-Norges kyster resultert i at svenske kart viser Nord-Troms og Finnmark som svenske landområder.

Når Karl nå lar lot seg krone, erklærer han seg også som herre over Finnmark. han fører videre den svenske praksisen med å sende skattefogder inn på det som fra dansk-norsk side blir oppfattet som kong Christan 4.s territorium. Han kommer snart til å få rapporter om at  svenske skattefogder blir sendt så langt syd som Saltdal i Nordland. 

Denne konflikten kommer til å ende med Kalmarkrigen, der Sverige kommer til å gå ut som den tapende parten. I tillegg til å måtte betale 1 million riksdaler i krigsomkotninger, vil landet bli nødt til å erklære i en traktat at Finnmark tilhører Danmark-Norge "til evig tid".

 

Korrekturlest?
Nei