Galleri

  • I dag blir Karl 9. kronet til konge over Sverige. Han er 57 år gammel. Under kroningseremonien bærer han et smykke som er utformet på en slik måte at man siden kommer til å anta at han har etablert en ridderorden, Jehovaordenen.

  • Det bryter ut krig mellom Danmark-Norge og Sverige. Krigen kommer til å vare i to år, utkjempes først og fremst i Småland og Blekinge, og kommer siden til å bli kalt Kalmarkrigen etter en hard strid om Kalmar slott og festning, som danskene erobrer.

    En av de viktigste årsakene til krigen ver den svenske kongen Karl 9.s territoriale krav i Finnmark. Svenskekogen  krever skatt av samene, og forsøker å befeste et svensk herredømme. Dessuten har han han anlagt Gøteborg, og det er til hinder for at Danmark-Norges konge Christian 4. kan skaffe inntekter av toll i Øresund.