Dato
1902

President Theodore Roosevelt starter antitrusttiltak mot amerikanske selskaper etter at store truster tilegner seg mer og mer monopol.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2