Dato
1817

Den er dramatiske økonomiske nedgangstider i Norge. Det begynner med at de store handelshusene i Drammen faller. Deretter følger Christiania, og frem mot 1830 har de fleste kjøpmenn og store handelshus på Østlandet og Sørlandet gått konkurs.

Dermed blir toppen kakket av det gamle bysamfunnet. En hel samfunnsorden går i graven. De som overtar, danner ikke noe nytt patrisiat. I stedet blir handel og skipsfart spredt på en rekke ulike hender.

Sosialt sett skjer det en nedjevning av den sosiale overklassen i østlands- og sørlandsbyene.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nygaard, J. (2013). «-af stort est du kommen»: Henrik Ibsen og Skien. [Oslo], Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. s. 130