Fra dato

Til dato

  • Nicolai Wergeland har fått kall som sogneprest på Eidsvoll, altså i den bygda der han tre år tidligere, i 1814, har spilt en framtredende rolle i Riksforsamlingen i Norges skjebnetime. Han og konen Alette tar med sine fem barn, flyttelass og tjenestefolk og legger ut på en lang reise til sitt nye hjemsted fra Christiansand. Bare sjøreisen med båt til Christiania tar 14 dager.

  • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, blir innskrevet som medisinerstudent ved Universitetet i Christiania. I studietiden skal han også komme til å være kompanikirurg ved Norske Gevorbne Jægercorps. Og fra slutten av november 1819 til februar 1820 assistere som lege i Tønsberg under en nervefeberepidemi.

  • Den er dramatiske økonomiske nedgangstider i Norge. Det begynner med at de store handelshusene i Drammen faller. Deretter følger Christiania, og frem mot 1830 har de fleste kjøpmenn og store handelshus på Østlandet og Sørlandet gått konkurs.

    Dermed blir toppen kakket av det gamle bysamfunnet. En hel samfunnsorden går i graven. De som overtar, danner ikke noe nytt patrisiat. I stedet blir handel og skipsfart spredt på en rekke ulike hender.

    Sosialt sett skjer det en nedjevning av den sosiale overklassen i østlands- og sørlandsbyene.