Dato
1817

Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, blir innskrevet som medisinerstudent ved Universitetet i Christiania. I studietiden skal han også komme til å være kompanikirurg ved Norske Gevorbne Jægercorps. Og fra slutten av november 1819 til februar 1820 assistere som lege i Tønsberg under en nervefeberepidemi.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Schilbred, C. S. (1986). Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner: raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. [Hvalstad, Morten Müller].