Fra dato

Til dato

  • Nicolai Wergeland har fått kall som sogneprest på Eidsvoll, altså i den bygda der han tre år tidligere, i 1814, har spilt en framtredende rolle i Riksforsamlingen i Norges skjebnetime. Han og konen Alette tar med sine fem barn, flyttelass og tjenestefolk og legger ut på en lang reise til sitt nye hjemsted fra Christiansand. Bare sjøreisen med båt til Christiania tar 14 dager.

  • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, blir innskrevet som medisinerstudent ved Universitetet i Christiania. I studietiden skal han også komme til å være kompanikirurg ved Norske Gevorbne Jægercorps. Og fra slutten av november 1819 til februar 1820 assistere som lege i Tønsberg under en nervefeberepidemi.

  • Den er dramatiske økonomiske nedgangstider i Norge. Det begynner med at de store handelshusene i Drammen faller. Deretter følger Christiania, og frem mot 1830 har de fleste kjøpmenn og store handelshus på Østlandet og Sørlandet gått konkurs.

    Dermed blir toppen kakket av det gamle bysamfunnet. En hel samfunnsorden går i graven. De som overtar, danner ikke noe nytt patrisiat. I stedet blir handel og skipsfart spredt på en rekke ulike hender.

    Sosialt sett skjer det en nedjevning av den sosiale overklassen i østlands- og sørlandsbyene.

  • I Danmark blir det i dag sendt ut et sirkulær med overskriften «Tilsyn med Anvendelsen af den dyriske Magnetisme». I det går det frem at kongen har bestemt at det heretter skal være slik at alle leger som anvender dyrisk magnetisme, også kjent som hypnose, i behandlingen av sykdom, må ha tillatelse fra Sundhedskollegiet. De som ikke har slik tillatelse, vil bli ansett som kvakksalvere. En kvakksalver er en person som behandler syke uten å ha tillatelse.

  • I Københavns fengsel, kalt Tugt-, Rasp- og Forbedringshus, som ligger i Christianshavn, bryter det ut opprør blant fangene. Det har ulmet lenge. Pengemangel har medført elendige kost- og hygieneforhold for de 491 innsatte. De setter fengselsbygningen i brann, med det resultat at store deler av bygningen blir for skadet til å kunne brukes videre, og man må finne andre losjisteder. Hæren blir satt inn med kanoner for å stanse opprøret, og det medfører også store skader.

  • Anne-Louise-Germaine de Staël dør i Paris, 51 år gammel. Hun har vært sin samtids mest kjente kvinnelige intellektuelle. For få år siden har hun giftet seg med en mann som er halvparten så gammel som henne, han døde kort tid etter henne. Hun har levd et eventyrlig liv som fransk forfatter og salong vertinne, vært en forkjemper for den liberale republikken og for kvinners rettigheter, og en åpen motstander av Napoleon Bonaparte. Hun har stått kong Carl Johan nær, og vært en innflytelsesrik propagandist i kampen mot Napoleon, som forviste henne fra Frankrike.