Dato
25 juni 1817

I Københavns fengsel, kalt Tugt-, Rasp- og Forbedringshus, som ligger i Christianshavn, bryter det ut opprør blant fangene. Det har ulmet lenge. Pengemangel har medført elendige kost- og hygieneforhold for de 491 innsatte. De setter fengselsbygningen i brann, med det resultat at store deler av bygningen blir for skadet til å kunne brukes videre, og man må finne andre losjisteder. Hæren blir satt inn med kanoner for å stanse opprøret, og det medfører også store skader. De av fangene som blir ansett som de farligste blir anbragt i de to kruttårnene på Kastellet, som raskt blir innredet slik at det kan bo ca 30 fanger i hvert tårn. Denne ordningen skal komme til å fungere frem til 1847.

Sted
Korrekturlest?
Ja