Galleri

  • Kornhøsten slår feil på Østlandet. Det er hungersnød. Folk blander mose, bark og tørrfisk i melet.

  • Det kommer ilbud til Christian Frederik om Kielfreden. De norske festningene skal straks overgis til svenskene, og Christian Frederik skal reise hjem til Danmark. Men Christian Fredrik vil ikke overgi Norge uten motstand. Han reiser rundt i landet for å lodde stemningen og for å bygge seg opp en posisjon som leder for nordmennene. Og nordmennene er rasende over behandling i Kiel - å bli gitt bort som en flokk dyr, uten en gang å bli spurt eller orientert om saken.

  • Christian Frederik møter de fremste menn på Østlandet hos Carsten Anker på Eidsvoll for å høre hva de mener om hans plan om å bli leder for nordmennene. Professor Georg Sverdrup står fram og sier at når den danske kongen har gitt fra seg sine rettigheter, har heller ikke prinsen noen rett. Nå ligger retten til å bestemme hos det norske folk. Etter stormannsmøtet er det klart at prins Christian Frederik må overta styret i Norge - som regent - inntil representanter for hele det norske folk kan komme sammen og vedta en ny grunnlov.

  • Den er dramatiske økonomiske nedgangstider i Norge. Det begynner med at de store handelshusene i Drammen faller. Deretter følger Christiania, og frem mot 1830 har de fleste kjøpmenn og store handelshus på Østlandet og Sørlandet gått konkurs.

    Dermed blir toppen kakket av det gamle bysamfunnet. En hel samfunnsorden går i graven. De som overtar, danner ikke noe nytt patrisiat. I stedet blir handel og skipsfart spredt på en rekke ulike hender.

    Sosialt sett skjer det en nedjevning av den sosiale overklassen i østlands- og sørlandsbyene.